CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Bùi Hiển » Nhà Xác

BOOK COMMENTS

 • 4.8/7 - 6 ratings
  • F
   FULLBRIGHTDANG 9 years ago

   Không phải chuyện ma, nhưng rất ghê rợn ,bởi ở đây có cách hành xử của nhưng con ma còn sống : bởi công việc do bắt buộc phải làm,cho nên họ không có chút tư tâm hay thiện chí nào cả ,do đó như tác giả đã viết : "Họ làm công việc ấy cách vô tình nên tàn nhẫn."
   Nói cho cùng, nếu ta tự đặt mình vào hòan cảnh của ba người này,một người lính và hai anh tù, ta sẽ làm gì đây ? Cứu các xác chết đó đưa về lại nhà xác ,với một mớ rắc rối đang chờ ? Dường như xưa nay, trong cac vụ tai nạn lớn về nạn đói, nạn dịch, chiến tranh ...mà các người thừa hành chức việc cẩu thả thì cũng thường xảy ra sai sót như trong truyện vậy. Ai dám chắc là không ?

   0
  Reply
  TO TOP
  SEARCH