CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Toan Ánh » Nghệ Thuậ­t Tham Nhũng và Hối Lộ
SLIDE MOUSE OVER WATERMARK TO VIEW TEXT.
Posted by: butterfly

BOOK COMMENTS

 • 7.0/7 - 2 ratings
  • H
   hanktran_98 6 years ago

   Một cuốn sách gối đầu giường của bác và đảng.

   0
  Reply
  • vancouver 8 years ago

   Cụ Toan Ánh có sống đến ngày nay trong đất nước xhcn mới biết "Nghệ thuậ­t tham nhũng" thậ­t sự là như thế nào.

   0
  Reply
  TO TOP
  SEARCH