CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Tạ Tỵ » Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ Hôm Nay

BOOK COMMENTS

 • 7.0/7 - 2 ratings
  • Gustav Mahler 6 years ago

   Âm nhạc Trịnh Công Sơn nếu bỏ lời ra, chỉ nghe phần nhạc, sẽ thấy vô vị !!!

   0
  Reply
  TO TOP
  SEARCH