CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Liễu Tàng Dương » Mê Tông Tuyệt Đao

BOOK COMMENTS

  • 3.6/7 - 7 ratings
    • nguyenngodn 9 years ago

      Không như các truyện trước, truyện nầy có một kết cục không lô-gic .Ðiểm số: 3/10.
      VT3

      0
    Reply
    • nguyenngodn 9 years ago

      Ðọc đến đây thì có lẽ độc giả ít mệt óc hợn Tuy nhiên bí mật vẫn còn hạ hồi phân giại Có lẽ đây là bí pháp của Liễu Tàng Dương chăng?
      VT3

      0
    Reply
    • nguyenngodn 9 years ago

      Ðàu tập truyện nầy Liễu Tàng Dương đã xây dựng những bí ẩn quá nhiều khiến người đọc mệt óc Không biết phần tiếp theo thế nào. Truyện nầy không như các truyện trược Hãy chờ xem hạ hồi phân giải!
      VT3

      0
    Reply
    TO TOP
    SEARCH