CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Liễu Tàng Dương » Mê Tông Tuyệt Đao

BOOK COMMENTS

 • 3.6/7 - 7 ratings
  • nguyenngodn 10 years ago

   Không như các truyện trước, truyện nầy có một kết cục không lô-gic .íiểm số: 3/10.
   VT3

   0
  Reply
  • nguyenngodn 10 years ago

   íọc đến đây thì có lẽ độc giả í­t mệt óc hợn Tuy nhiên bí­ mậ­t vẫn còn hạ hồi phân giại Có lẽ đây là bí­ pháp của Liễu Tàng Dương chăng?
   VT3

   0
  Reply
  • nguyenngodn 10 years ago

   íàu tậ­p truyện nầy Liễu Tàng Dương đã xây dựng những bí­ ẩn quá nhiều khiến người đọc mệt óc Không biết phần tiếp theo thế nào. Truyện nầy không như các truyện trược Hãy chờ xem hạ hồi phân giải!
   VT3

   0
  Reply
  TO TOP
  SEARCH