CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Marco Polo » Marco Polo Du Ký

BOOK COMMENTS

 • 7.0/7 - 1 rating
  • vinhhoa 1 year ago

   Ðính chính: chỉ thiếu trang 180. Những trang 181-2 không theo thứ tự, nó được đặt sau trang 183.

   0
  Reply
  • vinhhoa 1 year ago

   Truyện này thiếu những trang 180, 181, 182.

   0
  Reply
  TO TOP
  SEARCH