CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Kim Dung - Hàn Giang Nhạn dịch » Lục Mạch Thần Kiếm

BOOK COMMENTS

  • 4.2/7 - 44 ratings
    • H
      hophuoc7 5 years ago

      Văn chương của Hàn Giang Nhạn tiên sinh rất hay,đáng tiếc người đánh máy có lẽ mệt mỏi quá đã đánh sai rất nhiều làm lạc mất cả ý chính của dịch giả

      0
    Reply
    TO TOP
    SEARCH