hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngã Cật Tây Hồng Thị » Hậu Tinh Thần Biến[438169] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   6.0/7 - 1 vote
  view comments COMMENTS  
   
   

  Ngã Cật Tây Hồng Thị  Hậu Tinh Thần Biến


  MỤC LỤC   Quyển 1

    1. Tám đại Thánh hoàng
    2. Tả Thu Mi sống lại
    3. Yến Hội
    4. Con người giới - Cổ Bàn
    5. Hồng Mông không gian chấn động
    6. Hầu Phí nhận đồ đệ
    7. Hồng Quân hành phủ
    8. Phong Thần Bảng biến hóa
    9. bắt đầu cái mới


  Quyển 2. Hồng Quân

    1. Bạo lực bất ngờ
    2. Tứ cửu thiên kiếp
    3. Hồng Quân
    4. Tinh Thần Các
    5. Tử Dương Môn
    6. Chém giết liên miên
    7. Bảo tàng Tần gia
    8. Ám triều nổi sóng (thượng)
    9. Ám triều nổi sóng (hạ)
    10. Bảo tàng xuất hiện
    11. Máu của Tần gia
    12. Bắt đầu giết chóc
    13. Trận Pháp Giết Địch
    14. Mở ra bảo tàng
    15. Gặp lại Tề Vân
    16. Cùng nhau độ kiếp
    17. La bàn của Cổ Bàn


  Quyển 3. Tiên Ma yêu giới

    1. Tu Nhã
    2. Thế Lực Phân Hoà
    3. Đoạt bảo
    4. Kiếm tiên khôi lỗi
    5. Chém giết tiên đế
    6. Tông Quật cùng Nghê Minh
    7. Hoàng Phủ Tĩnh
    8. Thân thế Tôn Ngộ Không
    9. ra tay
    10. Lâm Lâm nổi giận
    11. Chương 11
    12. Sự tình đột biến
    13. Kim Hình Quân Văn Phong
    14. Đỉnh Phong Đối Quyết
    15. Tính mạng của Lâm Lâm gặp nguy hiểm
    16. Cái chết của Lâm Lâm


  Quyển 4. Tu La Giới

    1. Ngộ Không lập lôi đài
    2. Kinh thiên côn pháp
    3. Âu nghiệp Vu
    4. Tu La Giới
    5. Cương Thi
    6. Lục Nhãn Cương Thi
    7. Năm Trăm Năm
    8. Hồng Quân sinh trước … trời sinh sau
    9. Đại chiến
    10. Tử nhãn cương thi
    11. Hồng Quân đạo tầng thứ nhất
    12. Mộ Dung Tuyết
    13. Triệu kiến
    14. Thân phận bại lộ
    15. Âu Dương Phạm
    16. Trở lại chiến trường


  Quyển 5. La Băng

    1. La Băng
    2. Kinh thiên tam côn
    3. Không thể bình tĩnh
    4. Chấn Động Toàn Trường
    5. Tranh đoạt
    6. Nguyên Anh biến mất
    7. Hạ Nhị + Chương 8
    9. Chung Cực biến thân
    10. Tần Tư Xuất Quan
    11. Tái Chiến
    12. Công phá Thiên Sinh tinh
    13. Trận chiến cuối cùng
    14. Kim Nhãn cương thần
    15. Tứ Đại Giết Hại
    16. Tần Tư hiện thân
    17. Toàn bộ biến mất


  Quyển 6. Vô danh không gian

    1. Tử Thành
    2. Liên tục phi thăng
    3. Dùng binh khí đánh nhau
    4. Đáp cứu
    5. Gặp lại Tả Thu Mi
    6. Ta không chết
    7. Một đường tìm kiếm
    8. Khổng Lâm
    9. Không gian pháp tắc
    10. Tôn Ngộ Không phát uy
    11. Triển Tử Phong
    13. Mạnh mẽ chiêu lãm
    14. Quy Hàng
    15. Sơ bước kế hoạch
    16. Lặng lẽ phát triển
    17. Triệu Vân Hưng
    18. Hợp Tác Thành Công
    19. Chính là đi gây chuyện
    20. Tống thượng môn lai
    21. Đánh cuộc sát đấu
    22. Kết quả ngoài ý muốn
    23. Bạch Vạn Kiếm
    24. Cường hãn Ám Tinh giới nhân
    25. Kích sát
    26. Phi thăng


  Quyển 7. Lâm Lâm và Liễu Hàn Thư

    1. Hai Thần giới
    2. Quả nhiên là hắn
    3. Chính là Ngịch Ương
    4. Luyện chế Thần Khí
    5. Phá thiên kiếm pháp
    6. Nghịch thiên nhất kiếm
    7. Đấu
    8. Thắng lợi
    9. Phát uy
    10. Thu Trái
    11. Thiên la địa võng
    12. Sát
    13. Đồ thành
    14. Lâm Lâm - Liễu Hàn Thư
    15. Tự cựu
    16. Tìm được La Băng
    17. Khuynh tố
    18. Huyền tinh thiết quáng
    19. Tố Hí
    20. Trúng khế
    21. Nhập Ông
    22. Bị diệt
    23. Chương 23
    24. Bế Quan
    25. Thương nghị
    26. Trận đạo cao thủ
    27. Thần giới thứ nhất phản công.
    28. Phá trận
    29. Dụ địch
    30. Tam đối thiên vạn
    31. Ba kiện Thiên thần khí
    32. Phong Vũ Lôi đoàn
    33. Bại lui
    34. Liên hoàn trận pháp
    35. Người Chu gia đến
    36. Chiêu lãm ta? … Đổi họ ngươi trước đi!
    37. Bất diệt kết ấn
    38. Dụ địch
    39. Băn khoăn của Ma Đa
    40. Tử chiến
    41. Bầu trời dị biến


  Quyển 8. Tân đích cách cục

    1. Tứ đại thủ hộ thú tộc
    2. Tuẫn tình
    3. Tiếp tục đoạt thành
    4. Xuất quan
    5. Tôn Ngộ Không đến
    6. Tiểu xung đột
    7. Tranh đấu
    8. Chu Gia điều tra
    9. Chu Lam
    10. Thẩm vấn
    11. Kim nhãn Cương thần
    12. Vạn hỏa ấn quyết
    13. Đồ sát
    14. Phát triển
    15. Bí mật Tứ đại hộ vệ thú tộc
    16. Nghiệm chứng
    17. Ngoại tùng bên trong khẩn
    19. Chiến Tiền ( Trước trận chiến)
    21. Tám Người
    22. Hỗn chiến
    23. Yêu Vương
    24. Hồng Quân đã chết
    25. Đệ tứ vũ trụ
    26. Quyết tâm của La Băng
    27. Giải Trừ Phong Ấn
    28. Bại thối
    29. Tân đích cách cục


  Quyển 9. Hồng Quân Giới

    1. Huynh Đệ
    2. Đuổi giết
    3. Tứ phương dũng động
    4. đệ tam nhâm kim hình quân
    5. Ám Tinh giới chi mê
    6. Hỗ sanh tình tố
    7. lục đạo luân hồi
    8. Hai người Chu gia
    9. Băng Nghiên đích cố sự
    10. Lưu Quang đại đế
    11. Lai tập (Đến tập kích)
    12. Chu Viêm đích bí mật
    13. Huynh đệ gặp mặt
    14. Tần Vũ đích tâm
    15. Hoa tra
    16. Thời Gian Tĩnh Chỉ
    17. Chu Viêm đích kế hoạch
    18. Tân đích phát hiện
    19. Lưu Quang báo thù
    20. Hỗn chiến
    21. Hồng Quân đích nhược điểm
    22. Người địa cầu Lôi Vệ
    23. Lĩnh Vực Tinh Thần
    24. Năm lần biến thân
    25. Ngũ biến cương thi đích cường hãn
    26. Giải quyết ma phiền
    27. Cường thế
    28. Tông Quân đích thực lực
    29. Sát lục
    30. Cương thi Thần vương
    31. Linh hồn bất đồng
    32. Linh hồn không trọn vẹn
    33. Liệt Phùng
    34. Luyện khí đích quan kiện
    35. Khí phôi
    36. Hảo đông tây a
    37. Nghịch Thiên nhất thương
    38. Dung hợp
    39. Nghịch Ương Vũ Hoàng
    40. Chiến
    41. Thiên Tôn linh bảo


  Quyển 10. Lục Đạo Luân Hồi

    1. Chưởng khống giả của vô danh không gian
    2. Thiên đạo
    3. Hành tích bại lộ
    4. Ngạnh hám Thiên Tôn
    5. Tần Tư chết
    6. Thiên mệnh
    7. Tần Vũ tới
    8. Liên Gia Gia
    9. Bắc Phủ
    10. Trở về tầng thứ chín
    11. Sư phụ Triệu Vân Hưng
    12. Kinh văn Nghịch Ương
    13. Chu Viêm xuất quan
    14. Truyền thuyết cương thi
    15. Linh hồn hoàn chỉnh
    16. Người tên Thiên Mông
    17. Tinh Thần Biến bao phủ
    18. Có thể trở lại Nhân gian giới
    19. Tần Tư cùng Băng Nghiên
    20. Huống Thiên Minh báo thù
    21. Na quần Huống Thiên Minh
    22. Hựu tự bạo liễu
    23. Hai Thần Vương
    24. Giải đáp nghi vấn
    25. Người Tu La Huống Thiên Minh
    26. Hoá thân thông đạo
    27. Chưởng khống giả
    28. Thăm dò lẫn nhau
    29. Không có liêm sỉ
    30. Thoả hiệp? Không!
    31. Chưởng khống giả tự bạo
    32. Nguy cơ
    33. Hồng Quân xuất quan
    34. Chân linh
    35. Tần Tư đã chết
    36. Ta đi luân hồi
    37. Tần Vũ chuyển thế


  Quyển 11. Chuyển Sinh Thiên Giới

    1. Thuỷ tinh Thiên liên
    2. Tiên Thiên Hỗn Độn nguyên thần
    3. Ta gọi là Tần Vũ
    4. Ân tình
    5. Hỗn Độn Lĩnh vực Tinh thần
    6. Ly biệt
    7. Giết người
    8. Yêu thú tập kích
    9. Kim mao băng thú
    10. Đột phá
    11. Qui phục
    12. Đạo pháp tự nhiên
    13. Rối loạn thân phận
    14. Vách ngăn tâm tư
    15. Đẳng cấp vũ khí
    16. Thanh kiếm có linh tính
    17. Tử Dực thành
    18. Ta đi đào khoáng
    19. Kim phát đế vương Thiên Hồn
    20. Thiên khanh
    21. Quáng động Thiên nguyên thạch
    22. Truyền thuyết Thiên Khanh
    23. Băng Băng
    24. Cơn lốc trước chập tối
    25. Giết
    26. Mạo phạm huynh đệ ta, giết!
    27. Loại cảm giác này... không sai!
    28. Tinh Thần công pháp biến hoá
    29. Toàn lực đánh một trận , giao ước
    30. Thu phục hùng binh
    31. Thệ ước biến hoá
    32. Đến Thiên Khanh
    33. Thiên đạo đích môn hạm
    34. Đăng đường nhập thất
    35. Lĩnh vực Hỗn độn Tinh thần đích biến hóa
    36. Nguy hiểm, giằng co!
    37. Thiên nhân sáu cánh
    38. Đế Tuyết Phong háo sắc
    39. Cửu Tinh liên châu
    40. Lưu lại một ít
    41. Luân hồi
    42. Gây rối tại Ma thành
    43. Tình nhi xuất quan
    44. Nhâm trọng đạo viễn
    45. Trăm năm
    46. Ám Tinh giới đích phương pháp tu luyện
    47. Làm khó
    48. Mệnh lệnh của Thiên đế
    49. Tử Dực nhiệt tình
    50. Đường lên Thiên giới
    51. Hai năm gian khổ
    52. Tiến nhập Tu La giới
    53. Trù hoa
    54. Ly khai Tử Dực thành
    55. Thủy Dực thành ngoại
    56. Thủy Dực thành ngoại
    57. Bí mật của Đế Tuyết Phong
    58. Tìm hiểu
    59. Tôn Ngộ Không xuất hiện
    60. Rời khỏi Tử thành


  Quyển 12. Chí bảo Tu La tộc

    1. Ẩn ngộ Thiên đạo
    2. Lại xuất phát
    3. Đột phá
    4. Miểu sát
    5. Tần Vũ độ Thiên Khanh
    6. Tần Vũ vượt Thiên Khanh
    7. Chiến Chiến Chiến
    8. Giết giết giết
    9. Ý nghĩ điên cuồng của Tần Vũ
    10. Ý nghĩ điên cuồng của Tần Vũ (2)
    11. Tề tựu Tu La (1)
    12. Tề tựu Tu La (2)
    13. Tu La Tề Tụ (3)
    14. Tu La Nữ Vương (1)
    15. Tu La Nữ Vương (2)
    16. Lực Phá Chín Đỉnh
    17. Vô Tâm Nhúng Tay Vào
    18. Mâu Thuẫn
    19. Tao ngộ Bích thành
    20. Tự nhiên chi lực (1)
    21. Tự nhiên chi lực (2)
    22. Bái sư (1)
    23. Bái sư (2)
    24. Huống Thiên Minh ôn nhu
    25. Đi trước Tu La thành
    26. Tát Hải
    27. Bạch viên
    28. Bạch Viên(2)
    29. Tu La Thánh Địa(Thượng)
    30. Tu La Thánh Địa(Hạ)
    31. Phụ Tử Gặp Lại (Thượng)
    32. Phụ Tử Gặp Lại (Trung)
    33. Phụ tử gặp lại (3)
    34. Tự hào
    35. Thiên Đế quyết chi phá nhật xạ nguyệt
    36. Tôn kính đích đối thủ
    37. Đế Thích Thiên đích quỷ kế
    38. Tá thế
    39. Lôi kiếp
    40. Tình Nhi rời đi
    41. Chín dực Hàn Sanh
    42. Tôn Ngộ Không
    43. Thần Huống Tiên Minh
    44. Thiên đạo chi nhận, giả?
    45. Nhị giới bí tân
    46. Sa Thành trong ngoài
    47. Thượng Phổ Buồn Bực
    48. Y Thần chưa chết?
    49. Kéo dài thời gian
    50. Ám độ Trần Thương
    51. Tạ khẩu
    52. Nhân vi đích gia tỏa (1)
    53. Nhân vi địa gia tỏa (2)
    54. Bát đại Thiên vương ( Thượng )
    55. Bát đại Thiên vương ( Hạ )
    56. Đế Thích Thiên bất đắc dĩ ( Thượng )
    57. Đế Thích Thiên Bất Đắc Dĩ (Hạ)
    58. Hoá ma
    59. Lời tiên đoán ( toàn )
    60. Chí bảo


  Quyển 13. Thiên Đạo Tung Hoành

    1. Huyết Ma phá phong
    2. Huyết ô Thiên giới
    3. Huyết Giới
    4. Lục đạo chân đế (Chân lý của Lục đạo)
    5. Tần Vũ đích cường thế phản kích
    6. Hủy diệt
    7. Nguyên thần thủ xá
    8. Tình nhi ly khứ
    9. Quyết chiến Tu La
    10. Tu La vương
    11. Hàn Sanh hiện thân
    12. Trở về
    13. Bế quan ngàn năm
    14. Chí Tôn linh bảo , Cổ Bàn phiên
    15. Quay lại Thần giới
    16. Cực hạn Thiên đạo
    17. Bảy lần biến thân
    18. Hồng Mông dị biến
    19. Hỗn độn phong bạo
    20. Nha đầu
    21. Tần Vũ xuất quan
    22. Sơ nhập Hỗn Độn giới
    23. Tử cực tinh sứ
    24. Sát nhân diệt khẩu
    25. Hồi đáo Hồng Mông
    26. Tử Huyền phủ
    27. Mệnh kí
    28. Tu luyện


  Quyển 14. Tà Thần giới

    1. Luyện hoá
    2. Ma thú
    3. Cứu người
    4. Chủ thành phong ba
    5. Thân phận bại lộ
    6. Hỗn Độn chân nguyên
    7. Thời cơ chưa đến
    8. Toàn thành sưu tra
    9. Cáo Mật
    10. Thu biên nhập đội
    11. Thất Tuyệt tinh hệ
    12. Cuộc chiến Xích Nhật ( Thượng )
    13. Cuộc chiến Xích Nhật ( Trung )
    14. Xích nhật chi chiến (Hạ)
    15. Chiến Tôn
    16. Tứ bội chiến thần quyết
    17. Yếu hiệp
    18. Đấu chiến côn điển
    19. Bước vào nguyên thuỷ vũ trụ
    20. Dị Giới
    21. Sơn Lĩnh Ác Chiến (Thượng)
    22. Sơn lĩnh ác chiến (Hạ)
    23. Vì chính mình mà chiến
    24. Kế hoạch công thành ( Thượng )
    25. Kế hoạch công thành ( Hạ )
    26. Đột tập, Thành chủ phủ!
    27. Địa hạ lao thành
    28. Chưởng khống Minh Huyễn tinh!
    29. Phù lục trong mật thất
    30. Quân chủ lực
    31. Tu luyện trong mật thất
    32. Khuếch Trương Địa Giới
    33. Quyết chiến như đổ
    34. Thất Đạo Phòng Tuyến
    35. Đánh vào chủ thành
    36. Quyết chiến
    37. Ma thú Hung Thiên
    38. Cường Thế Chiếm Lĩnh
    39. Mật Thất Kinh Hồn
    40. Tân Lực Lượng!
    41. Thất Sát tinh
    42. Kịch chiến
    43. Cấm thuật , Tam cực phích lịch
    44. Băng Chi Thương Lâm
    45. Tà Thần giới
    46. Đế thành phong ba (thượng)
    47. Đế thành phong ba ( Hạ )
    48. Tà Thần điện
    49. Tà Thần Tử Dạ Thương Long
    50. Thương Long Điện
    51. Bí Mật Kinh Thiên (Thượng)
    52. Bí Mật Kinh Thiên (Hạ)
    53. Hội nghị bát tộc ( Thượng )
    54. Hội nghị bát tộc ( Trung )
    55. Hội nghị bát tộc ( Hạ )
    56. Giải Thích
    57. Nan Đề
    58. Bản Nguyên Lực Lượng
    59. Bát thần môn


  Quyển 15. Tru Thần thiên hạ

    1. Ngàn năm sau này
    2. Luyện hồn bích
    3. Khai Thiên
    4. Năng Lượng Ba Động
    5. Phái Binh Tham Tra
    6. Hắc động phong vân
    7. Đệ tam Giới Vương
    8. Binh vương Long Chiến
    9. Giới Vương Truy Sát
    10. Ma Thú Huyết Mãng
    11. Hủy Diệt Chi Chiến
    12. Đồng quy vu tận
    13. Chí tôn linh bảo , Đạo Thiên kính !
    14. Tranh đoạt linh bảo
    15. Thất Sát Trùy
    16. Đệ nhất Giới Vương, Tử!
    17. Thất Sát Bạo Phát
    18. Loạn thần điện
    19. Khai tích tiểu vũ trụ
    20. Thần bí nhân
    21. Đệ nhất Binh Vương
    22. Vi binh nhi cuồng
    23. Tinh phách hỗn độn
    24. Hỗn Thiên vô cực côn
    25. Trở về
    26. Tử thần điện
    27. Loạn Thần Xuất Quan
    28. Siêu Việt Cực Hạn
    29. Đao Thiên Kính Huyền Diệu
    30. Thương nghị trước cuộc chiến
    31. Quyết chiến
    32. Thuộc tính phụ gia
    33. Luyện Hồn
    34. Loạn Thần
    35. Thiên Quỷ Sát
    36. Đạo chân linh thứ tư băng hủy
    37. Lưỡng đại Chủ thần
    38. Thu vĩ


  Quyển 16. Bát Thần Vô Địch

    1. Thiên nguyên tố pháp tắc
    2. Bản nguyên lực lượng
    3. Ma thú Vũ Kình
    4. Thiên Phạt cổ kiếm
    5. Thần Thiên khải kỳ
    6. Cử bôi tương khánh
    7. Lang Vương hàng sinh
    8. Nguyên thủy Huyền Thiên quáng
    9. Trục tâm băng hủy
    10. Nguyên tố pháp tắc chi thần
    11. Đại thần Thiên Giới
    12. Hồng Quân Thiên đạo
    13. Chiến Tiền Tự Mạc
    14. Chiến Thần
    15. Chủ Thần Hội Ngộ
    16. Thần Thiên tế đàn
    17. Cuộc chiến chúng thần
    18. Thần uy
    19. Thần Chiến (Thượng)
    20. Thần Chiến (Trung)
    21. Thần Chiến (Hạ)
    22. Bất diệt đối kháng
    23. Phá diệt , trọng sinh !
    24. Ma huyết sát tính
    25. Tân Chủ Thần
    26. Tử Thủy Thiên Tinh
    27. Bát Thần
    28. Linh hồn đối chiến
    29. Bàn Cổ
    30. Tử thần đánh bất ngờ
    31. Bát Thần Chi Chiến (Thượng)
    32. Bát Thần Chi Chiến (Trung)
    33. Bát Thần Chi Chiến (Hạ)
    34. Một kích chí mạng
    35. Thần Thiên bảng hiện thế
    36. Dung hợp Thần Thiên bảng
    37. Trảm sát nguyên tố chi thần
    38. Âm Vương Lục Sát
    39. Chúng thần hội tụ
    40. Tam đại Chủ thần
    41. Thần Thiên cảnh giới
    42. Chủ thần thất vọng
    43. Chủ Thần Lực
    44. Đối kháng, lưỡng đại chủ thần!
    45. Phản phệ
    46. Trì hoãn
    47. Diệt thần chi chiến
    48. Hỗn Độn lực
    49. Chưởng Khống Giả Thần Thiên
    50. Đại Thần Thiên Giới, Băng Hủy
    51. Sắc Phong
    52. Thần Thiên đại điện
    53. Sắp hủy diệt ?
    54. Trách nhiệm
    55. Mạt Long
    56. Cô Chú Nhất Trịch (Dốc Toàn Lực)
    57. Thiên Cực Hạc
    58. Diệt Lôi thần
    59. Luyện hồn
    60. Thắng lợi trở về
    61. Kiện linh bảo thứ tám
    62. Mộ địa dị biến
    63. Thần Thiên sống lại


  Quyển 17. Thần Thiên phục hoạt

    1. Bế quan tu luyện
    2. Thần Thiên cụt một tay
    3. Nhâm Thiên Tuyệt
    4. Thần Thiên phân chia
    5. Pháp tắc huyền ảo
    6. Dung hợp
    7. Thần Thiên Kim Phi Ngô
    8. Diệt sát
    9. Cổ Bàn thành thần
    10. Tiêu Bất Phàm
    11. Tu Luyện
    12. Thần Thiên Bản
    13. Đoạt quyền
    14. Điều khiển nguyên tố
    15. Thực lực
    16. Phong Thần Nguyệt
    17. Nhất nhâm Thần Thiên
    18. Đột phá
    19. Tân Thần Thiên
    20. Vô danh sơn
    21. Thiên khải tứ bảo
    22. Chiến trường Thần Thiên
    23. Kịch chiến
    24. Thất khống
    25. Chí cao Thần Thiên
    26. Hồi gia

   
   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Phong Thần - Quyển 2

  Hứa Trọng Lâm

    Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm