CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Người Khăn Trắng » Hai Nén Hương Thề (Chuyện Không Kể Lúc Nửa Đêm)

Hai Nén Hương Thề (Chuyện Không Kể Lúc Nửa Đêm)

Người Khăn Trắng

Hai Nén Hương Thề


(Chuyện Không Kể Lúc Nửa Đêm)

 
BOOK COMMENTS

 • 2.6/7 - 29 ratings
  • N
   nguoikhantrang 12 years ago

   Kính gửi trang chủ vietmessenger.com
   Chúng tôi đại diện cho Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Văn Hóa Thiên Vương, đơn vị đang sở hữu độc quyền tòan bộ các tác phẩm của tác giả Người Khăn Trắng.
   Chúng tôi thông báo với trang chủ là tất cả các tác phẩm, tác giả và bút hiệu Người Khăn Trắng đều đã được đăng ký bảo hộ độc quyền của Bộ Khoa Học và công nghệ -Cục Sở Hữu Trí Tuệ số 13551/QĐ-SHTT. Không có một đơn vị nào ngoài công ty Cổ Phần Dịch Vụ Văn Hóa Thiên Vương được sử dụng các tác phẩm, bút hiệu người khăn trắng, chuyện không kể lúc nửa đêm, logo TVC bookstore nhằm mục đích kinh doanh và các mục đích khác. Chúng tôi yêu cầu
   trang chủ gỡ bỏ tất cả các tác phẩm người khăn trắng hiện đang được đang trên trang chủ vietmessenger.com ngay trong ngày hôm nay (18.08.2011) . Nếu yêu cầu của chúng tôi không được thực hiện, Chúng tôi sẽ nhờ đến sự can thiệp của luật pháp trong thời gian sớm nhất.
   Chúng tôi hy vọng trang chủ vietmessenger.com sẽ lưu ý thông báo này.
   Trân trọng,
   Giám Đốc Điều Hành
   Kevin Duong

   0
  Reply
  TO TOP
  SEARCH