hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Phùng Mộng Long » Đông Chu Liệt Quốc[999525] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   3.6/7 - 87 votes
  view comments COMMENTS  
   
   

  Phùng Mộng Long  Đông Chu Liệt Quốc


  MỤC LỤC 

  1. Nghe Lời Hát Tuyên Vương Khinh Sát
  2. Bao Quýnh Chuộc Tội Dâng Mỹ Nữ
  3. Quân Khuyển Nhung Làm Loạn Kiểu Kinh
  4. Tần Vương Nằm Mộng Thấy Con Trời
  5. Châu, Trịnh hai nước gởi con tin
  6. Vì nghĩa, Thạch,Thác giết con
  7. Ganh tài, Công tử Át giết Khảo thúc
  8. Mưu sâu, Hoa Đốc phế vua Tống
  9. Văn khương, gái Tề về nước Lỗ
  10. Ngôi nhà Châu , Hùng Thông tiếm vị
  11. Ỷ công lao , Tống Trang Công đòi của
  12. Tuyên Công dâm loạn lập Tân đài
  13. Lỗ Hầu cùng vợ sang Tề
  14. Trái lệnh, Châu Thiên Tử nổi xung
  15. Ung Lẫm lập mưu giết tân chúa
  16. Giử lời hứa , Thúc Nha tiến Quản Trọng
  17. Nước Tống ăn lễ giết Trường Vạn
  18. Tào muội vung gươm dọa Tềhầu
  19. Trịnh lệ công lập mưu về nước
  20. Tấn hiến công mê sắc lập Ly cơ
  21. Quản trọng đoán thần Du nhi
  22. Quí hữu đảm đương nước Lỗ
  23. Ham chim hạc, Vệ hầu mất nước
  24. Tề hoàn công lấy lòng đãi sứ Sở
  25. Đánh nước Quắc, Tuân tức mượn đường
  26. Bách Lý Hề nhận được vợ cũ
  27. Ly Cơ lập kế giết Thân Sinh
  28. Lý Khắc một tay giết hai vua
  29. Tấn Huệ công bắt giết người trung
  30. Tấn Huệ công bội ước cử binh
  31. Tấn Huệ công nồi giận giết tướng
  32. Án Nga Nhi thủ tiết chết theo
  33. Thế tử Chiêu trở về nưóc Tề
  34. Tống Tương công
  35. Tấn Trùng Nhĩ trở về nước nhà
  36. Tấn Hoài công trốn sang Cao Lương
  37. Giới Tử Thôi cõng mẹ đi ẩn
  38. Chu tương vương tránh sang nước khác
  39. Triển Hỉ hỏi kế Liễu Hạ Huệ
  40. Tiên Chẩn lập kế lừa Đắc Thần
  41. Thành Đắc Thần rút gươm tự tử
  42. Tương vương thiết triều ở Hà Dương
  43. Ninh Du lập kế cứu vua Vệ
  44. Thúc Thiêm lâm hình cãi vua Tấn
  45. Mạnh Minh Cậy Tài Bị Tấn Vây
  46. Thượng Thần Giết Cha Ở Trong Cung
  47. Lộng Ngọc Cưỡi Phượng Theo Tiêu Sử
  48. Năm tướng bàn nhau làm loạn Tấn
  49. Công Tử Bão Phóng Tiền Mua Nước
  50. Trọng Toại Tôn Lập Oa Công Tử
  51. Ðồng Hồ Chép Thẳng Án Ðào Viên
  52. Công Tử Tống Nghĩ Ghen Miếng Ăn
  53. Sở Trang Vương Trả Lại Đất Trần
  54. Sở Vương Đuổi Quân Lâm Phủ
  55. Giắt Dao Lẻn Vào Dinh Quân Sở
  56. Tề Khoảnh Công Bày Cuộc Mua Cười
  57. Vu Thần Kết Duyên Với Hạ Cơ
  58. Ngụy Tướng Sang Tần Đón Thầy Thuốc
  59. Tư Đồng Cậy Thế Tấn Lệ Công
  60. Tuân Dinh Hiến Kế Chia Quân Ngạch
  61. Tấn Điệu Công Cử Binh Đánh Sở
  62. Chư Hầu Đem Quân Vây Tề Quốc
  63. Kỳ Hề Ra Sức Cứu Dương Thiệt
  64. Loan Doanh Diệt Tộc Thành Khúc Ốc
  65. Giết Tề Quang, Thôi, Khánh Cướp Quyền
  66. Miễn Dư Giết Hại Nhà Ninh Hi
  67. Lư Bồ Quí Đuổi Được Khánh Phong
  68. Tấn Bình Công Thích Nghe Âm Nhạc
  69. Sở Linh Vương Cậy Thế Hùng Cường
  70. Giết Ba Anh, Sở Bình Vương Lên Ngôi
  71. Vì Quả Đào, Cùng Nhau Sống Chết
  72. Dụ Hai Con, Sở Bình Lập Kế
  73. Ngũ Viên Giả Dại Hát Giữa Chợ
  74. Giết Vô Cực Tỏ Lòng Nang Ngoã
  75. Tôn Vũ Dạy Cung Nữ Tập Trận
  76. Hạp Lư Tiến Vào Thành Sinh Đô
  77. Giọt Lệ Bao Tư Tràn Sân Tần
  78. Lê Di Hiến Kế Dùng Lai Binh
  79. Lê Di Lập Kế Hại Khổng Tử
  80. Phù Sai Mắc Mưu Tha Vua Việt
  81. Tây Thi Làm Mê Hoặc Vua Ngô
  82. Ngũ Viên Liều Chết Can Vua Ngô
  83. Diệp Công Khởi Binh Đánh Vu Thắng
  84. Trí Bá Tháo Nước Vào Tấn Dương
  85. Vì Việc Nước, Nhạc Dương Bỏ Con
  86. Ngô Khởi Giết Vợ Cầu Quan
  87. Vệ Ưởng Hết Lòng Giúp Hiếu Công
  88. Tôn Tẫn Giả Điên Thóat Nạn
  89. Vạn Cây Nỏ Bắn Chết Bàng Quyên
  90. Tô Tần Làm Tướng Sáu Nước
  91. Nhường Ngôi Báu, Yên Khoái Hại Mình
  92. Cậy Sức Khỏe, Vua Tần Gãy Chân
  93. Triệu Chủ Phụ Chết Đói Cung Sa Khâu
  94. Thử Mạnh Thường, Phùng Hoan Gõ Gươm Hát
  95. Nhạc Nghị Diệt Tề Thống Đại Quân
  96. Lạn Tương Như Hai Lần Khuất Vua Tần
  97. Phạm Chuy Gỉa Chết Trốn Sang Tần
  98. Vua Tần Đòi Thủ Cấp Nguỵ Tề
  99. Võ An Quân Có Công Bị Chết Oan
  100. Lỗ Trong Liên Quyết Không Chịu Tôn Tần
  101. Tần Vương Diệt Chu dời Chin Đỉnh
  102. Đạo Hoa âm, Mông Ngao Bị Thua
  103. Lý Quốc Cữu Tranh Quyền Giết Hoàng Yết
  104. Cam La Còn Bé Làm Quan Lớn
  105. Mao Tiên Cởi áo Can Vua Tần
  106. Vương Ngao Phản Gián Giết Lý Mục
  107. Dâng Địa Đồ Kinh Kha Náo Tần Đình
  108. Kiêm Sáu Nước Thống Nhất Thiên Hạ

   
   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Tề Thiên Đại Thánh - Quyển 3

  Ngô Thừa Ân

    Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm