CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Kim Dung - Từ Khánh Phụng dịch » Cô Gái Đồ Long

nguồn: nhanmonquan.com

BOOK COMMENTS

  • 4.2/7 - 177 ratings
    • TrungTayBanNha 11 years ago

      Sách mất nhiều trang quá. Có thể nào kiếm được bản nào không mất trang không?

      0
    • L
      lam le 1 month ago

      Không thể kiếm bản gốc được.

      0
    Reply
    • TrungTayBanNha 11 years ago

      Hầu như hồi nào cũng thiếu vài đoạn, ví­ dụ hồi 25 thiếu đoạn đầu, hồi 26 thì thiếu đoạn cuối vậ­y

      0
    Reply
    TO TOP
    SEARCH