CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Hermann Hesse - Phùng Khánh dịch » Câu Chuyện Dòng Sông

BOOK COMMENTS

 • 3.3/7 - 3 ratings
  • T
   tibutibu 9 years ago

   Ðây là một cuốn sách mà ai khi mới đọc cũng cho là một tuyệt tác.

   Nhưng khi đọc cho thật là kỹ, thì Tác Giả đã phạn những sai lầm:

   Trong đoạn kể về Ðức Phật thì Tác Giả đã cho là Ðức Phật... đửng có giận Tất Ðạt.

   Và như vậy, quyển sách mất giá trị.

   0
  Reply
  TO TOP
  SEARCH