CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Triệu Xuân » Bụi Đời

BOOK COMMENTS

 • 3.1/7 - 34 ratings
  • tuanvp 6 years ago

   Ông tác giá nầy viết xạo, khi xài chữ sái tức là thuốc phiện hút bằng dọc tẩu, dân chơi dọc tẩu thì không phải là dân chích, mà đã chích rồi là dose đã quá mạnh và cảm giác phê hoàn toàn khác với chích. Hầu như các tác giả và tác phẩm sau 1975 không không đáng tin cậy

   0
  Reply
  TO TOP
  SEARCH