CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Yasunari Kawabata - Nguyễn Vạn Lý dịch » Bên Ngoài Cõi Chết

BOOK COMMENTS

 • 4.2/7 - 6 ratings
  • Q
   quankybaikhem. 11 years ago

   íẹp,đẹp!! Giữa cái buổi xế chiều của cái nền văn minh hoài-cổ.
   íọc lại đưọc một truyện-tình(cho dẫu là hư-cấu đi nữa)có nét đẹp nguyên-sơ,cổ-điển hay biết là bao!.

   0
  Reply
  TO TOP
  SEARCH