CLOSE
Add to Favotite List

  NXB XÂY DỰNG

 • Nếp Xưa

  Nếp Xưa
  Toan Ánh
  XÂY DỰNG xuất bản 1963

  Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 4 VIEWS 3091

  Khoan lững thững bước vào lớp học. Cũng như mọi ngày ông đồ chưa tới, và lũ học trò lớn nhỏ còn đang cùng nhau tụm năm tụm ba trò chuyện. Cũng có một vài cậ­u đang ôn lại bài hoặc viết nốt mấy trang phóng bữa trước các cậ­u lười chưa viết hết.
  Ông đồ Ngư đông học trò lắm. Tuy ông không đỗ đạt gì nhưng ông có tiếng hay chữ, và học trò ông đã có nhiều người làm nên, cử­-nhân có, phó-bảng có, và những người này đều đã được lĩnh những chức vụ quan trọng. Người đi tri-huyện, kẻ đi tri-phủ, người lĩnh huấn-đạo và cũng có người được vời vào kinh nhậ­n việc tại các Bộ.
  Làng Kim-Đôi, huyện Võ-Giàng, tỉnh Bắc-Ninh có tiếng là làng văn học. Làng này nhất là xã tam thôn, và có tên nôm là làng Rủi. Ba thôn là thôn Kim-Đôi tục gọi là Rủi Quan, Quỳnh-Đôi tục gọi là Rủi Quỳnh và Ngọc-Đôi tục gọi là Rủi Nguộc.
  Thôn Kim-Đôi được gọi là Rủi Quan vì chí­nh thôn này đã sản xuất được nhiều chân khoa-bảng tiếng tăm, từng đi làm quan nhiều địa-phương trong nước.

TO TOP
SEARCH