CLOSE
Add to Favotite List

  NXB VĂN SỬ HỌC

 • Lịch Sử­ Nội Chiến Ở Việt Nam Từ 1771 Đến 1802

  Lịch Sử­ Nội Chiến Ở Việt Nam Từ 1771 Đến 1802
  Tạ Chí­ Đại Trường
  VĂN SỬ HỌC xuất bản 1973

  Phi Hư Cấu Sử­ Địa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 9 VIEWS 30786

  Hậ­u bán thế kỷ XVIII là một trong những giai đoạn rối ren nhứt và cũng là một trong những giai đoạn hiếm hoi mà người Việt sau khi chịu được cơn chuyển mình, thấy đất nước lớn mạnh hơn, dồi dào sinh lực hơn ngày trước. Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, biến cố tàn Lê, mạt Trịnh, sự phục hồi của họ Nguyễn, tất cả đầy sinh động, hấp dẫn, khiến cho người đương thời vội vã ghi chép, người sau kiên nhẫn lục lọi làm nên những tổng hợp chuyên biệt, khoa học mà chúng ta chú ý ở đây. Hãy kể lấy một vài trường hợp. Thời đại lịch sừ kể trên tràn một phần khá lớn trong quyển Histoire moderne du pays d’Annam (1529 - 1820) của Ch. Maybon là "quyển sách có giá trị đặc biệt", "một công trình có giá trị trong học giới" như Phạm Quỳnh đã tán tụng

TO TOP
SEARCH