CLOSE
Add to Favotite List

  NXB VẠN HẠNH

 • Bút Nở Hoa Đàm

  Bút Nở Hoa Đàm
  Vũ Hoàng Chương
  VẠN HẠNH xuất bản 1967

  Thơ VH Miền Nam Trước 75

  VIEWS 9817

  Ta còn để lại gì không
  Kìa non đá lở, này sông cát bồi
  Lang thang từ độ luân hồi
  U minh nẻo trước xa xôi dặm về
  Trông ra bến hoặc bờ mê
  Nghìn thu nửa chớp bốn bề một phương
  Ta van cát bụi trên đường
  Dù nhơ dù sạch đừng vương gót này
  Ðể ta tròn một kiếp say
  Cao xanh liều một cánh tay níu trời
  Thơ ta chẳng viết cho đời
  Không vang nhịp khóc dây cười nào đâu[1]
  Tâm hương đốt nén linh sầu
  Nhớ quê dằng dặc ta cầu đó thôi
  Ðêm nào ta trở về ngôi
  Hồn Thơ sẽ hết luân hồi thế gian
  Một phen đã nín cung đàn
  Nghĩ chi còn mất hơi tàn thanh âm.

 • Thầy Tăng Mở Nước

  Thầy Tăng Mở Nước
  Nguyễn Quỳnh
  VẠN HẠNH xuất bản 1967

  Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 10 VIEWS 15589

  Cách đây hơn ba mươi năm, cũng có vài tiểu thuyết gia viết về Lý Công Uẩn. Cốt truyện tuy ly kỳ, câu văn tuy hấp dẫn thực, nhưng các tác giả thường thường đưa vào nhiều chuyện hoang đường để mô tả một nhân vật lỗi lạc với những hành động vượt quá sức tưởng tượng.
  Thực ra, theo những tài liệu lịch sử xác thực thâu thập được, thì Lý Công Uẩn cũng chỉ là một người dung phàm,có cha họ Lê, và mẹ họ Phạm (mà không phải là con của thần nhân), nhưng sởdĩ sau này gây được sự nghiệp lớn lao như vậy, là do ở tấm lòng tha thiết với sự tồn vong của dân tộc, ở trí cương quyết bảo vệ đạo Phật và hoằng dương Phật Pháp, ở một hoàn cảnh thuận tiện cho người anh hùng vùng dậy đạp đổ chế độ độc tài của vua Lê Ngoa. Triều.

TO TOP
SEARCH