CLOSE
Add to Favotite List

  NXB ANH MINH

 • Bức Thư Bí­ Mậ­t của cụ Huỳnh Thúc Kháng

  Bức Thư Bí­ Mậ­t của cụ Huỳnh Thúc Kháng
  Minh Viên
  ANH MINH xuất bản 1957

  Phi Hư Cấu VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 8 VIEWS 8120

  Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, một bậ­c chí­ sĩ cách mạng, vứt cảnh phú quý an nhàn để theo lời kêu gọi của Cụ Phạn Sào Nam, băng mình qua Nhậ­t Bản năm 1906, hô hào cách mạng, quốc dân không ai không biết. Tiên Sinh đã du lịch khắp các nước Á-Âu và bỏ mình tại đất người năm 1951.
  Nhớ ơn các bậ­c tiền bối hy sinh vì nước, chí­nh phủ thể theo thiện ý của Ngô Tổng Thống, nên đã cho rước di cốt tiên sinh từ Nhậ­t Bản về Huế ngày 12 tháng Giêng năm 1957, nêu cao tinh thần hy sinh vì dân tộc của Tiên Sinh.

TO TOP
SEARCH