CLOSE
Add to Favotite List

  Y Đạt

 • Mưa Đầu Mùa

  Mưa Đầu Mùa
  Y Đạt
   

  Trung Hoa Tình Cảm

  CHAPTERS 15 VIEWS 710

  Tôi vặn nhỏ máy hát lại, tắt bớt ngọn đèn, ngồi trong bóng tối, tôi lắng nghe một bản nhạc buồn.
  Tất cả đều êm đềm, thật vừa với ý thích. Chỉ xin hạn đừng nhắc đến Bùi Ca Thi... và lạy trời đừng mưa.
  Mỗi lúc trời đổ mưa, thì tôi nhớ đến Bùi Ca Thi.
  Giọt nước mắt của Bùi Ca Thi tương tự như những giọt mưa. Mỗi khi nàng cười, thì những nỗi buồn trong khoé mát nàng đều tan biến, Bùi Ca Thi thật là đẹp, nàng cũng thừa hiểu điều đó.

TO TOP
SEARCH