CLOSE
Add to Favotite List

  Vũ Trọng Can

 • Người Em Sầu Mộng

  Người Em Sầu Mộng
  Vũ Trọng Can
  CÔNG LỰC xuất bản 1941

  Tậ­p Truyện Truyện Hay Tiền Chiến

  CHAPTERS 2 VIEWS 38

  Khi thầy tôi qua đời, em gái tôi thôi học về trông nom cử­a hàng tạp hóa với mẹ tôi. Năm ấy em tôi mười sáu tuổi.
  Một cử­a hàng nho nhỏ — thêm với số lương tôi làm việc — đủ nuôi sống ba mẹ con tôi. Vì thế, em tôi cũng nhàn. Những giờ coi hàng, nếu không ngồi đan sẵn mấy chiếc áo len, nó chỉ biết đọc sách, đọc báo mà tôi đã chọn lọc riêng cho. Sau khi thôi học í­t lâu, nó bắt đầu ham đọc văn. Nó rất chóng hiểu vì nó hay học hỏi. Nó thường phàn nàn rằng tôi không chịu cho nó đọc sách, đọc báo từ sớm nữa.

 • Tang Tóc

  Tang Tóc
  Vũ Trọng Can
  TÂN VIỆT xuất bản 1942

  Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

  CHAPTERS 3 VIEWS 29

  Đêm hôm nay lạnh lắm vì mùa đông ngự tới đã lâu.
  Nhưng mùa đông hay đêm lạnh không phải là một cớ khiến cho tồi buồn.
  Đêm đã khuya rồi. Nhà tôi lại «vắng» quá : ba bốn đứa em nhỏ đã ngủ say cả với vú già, trong khi ấy mẹ nuôi tôi về quê vắng. Mà đường phố cũng vắng quá. Tôi mong, tôi tìm một tiếng động, dù rất nhỏ ở ngoài phố hay ở trong nhà để đến phá tan cái ám ảnh vẫn lẳng nhẳng theo tôi từ tối. Nhưng không được. Mấy đứa em nằm với vú già trong kia thiêm thiếp ngủ như mấy con gà mới nở, nằm dưới bụng mẹ. Ngoài đường không một tiếng bánh xe qua hay một tiếng chân người.

TO TOP
SEARCH