CLOSE
Add to Favotite List

  Võ Văn Ái

 • Nguyễn Trải Sinh Thức và Hành Động

  Nguyễn Trải Sinh Thức và Hành Động
  Võ Văn Ái
   

  Phi Hư Cấu Sử­ Địa

  CHAPTERS 9 VIEWS 107

  Trước năm 1975, Nguyễn Trãi được nghiên cứu và khai thác triệt để ở miền Bắc. Nhiều học giả uyên thâm đã phát hiện lắm tài liệu khuất lắp, đưa ra các tham luậ­n giá trị. Nhưng than ôi, Nhà nước cộng sản ở miền Bắc chỉ dùng Nguyễn Trãi làm chiêu bài Xô viết cho công cuộc «chống đế quốc Mỹ» của họ mà thôi. Nguyễn Trãi đã bị giới võ biền ganh tị và thất học ở triều Lê chặt đầu. Vào thế kỷ XX, vừa được hồi sinh, thì Nguyễn Trãi lại bị ngay giới võ biền mác-xí­t ở Hà nội chôn sống lần thứ hai. Lần này, họ chôn sống tinh anh Nguyễn Trãi.

TO TOP
SEARCH