CLOSE
Add to Favotite List

  Võ Nguyên Giáp

 • Điện Biên Phủ - Điểm Hẹn Lịch Sử
 • Đường Tới Điện Biên Phủ

  Đường Tới Điện Biên Phủ
  Võ Nguyên Giáp
   

  Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử

  CHAPTERS 6 VIEWS 13323

  Năm năm chiến đấu trong vòng vây, từ ngày 23 tháng 9 năm 1945 đến mùa Hè năm 1950, đã đưa dân tộc thoát khỏi hiểm họa mất nước lần thứ hai. Nếu như nhiều sử gia về chiến tranh Đông Dương có chung nhận định: từ đầu năm 1950, Pháp đã thất bại trong ý đồ tái chiếm Việt Nam bằng quân sự, thì đó chỉ là điều rút ra sau cuộc chiến. Giới cầm quyền Pháp lúc này chưa hề cảm thấy đã tới lúc đạo quân xâm lược phải cuốn gói ra đi.
  Tháng 7 năm 1949, Rơ ve (Revers), Tổng tham mưa trưởng quân đội Pháp, báo cáo với chính phủ những khó khăn mà quân viễn chinh sẽ phải đương đầu khi Quân giải phóng Trung Quốc tiến xuống biên giới Việt - Trung.

 • Những Năm Tháng Không Thể Nào Quên

  Những Năm Tháng Không Thể Nào Quên
  Võ Nguyên Giáp
   

  Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử

  CHAPTERS 8 VIEWS 10108

  Về Hà Nội, chúng tôi ở phố Hàng Ngang. Thành uỷ đã bố trí cho chúng tôi ở tại một gia đình cơ sở. Ít hôm sau, có tin Bác đã về. Mấy ngày trước đó, một trung đội Quân giải phóng thuộc chi đội Quang Trung chiến đấu tại Thái Nguyên, đã được lệnh quay gấp lại Tân Trào để đi bảo vệ Bác. Đồng chí đến báo tin nói dọc đường có những lúc Bác phải dùng cáng. Như vậy, chắc Bác còn yếu lắm. Bác vốn không bao giờ muốn làm bận đến người khác ngay cả những khi yếu mệt. Tình hình đang khẩn trương. Các anh rất mừng.

 • Tổng Hành Dinh Trong Mùa Xuân Toàn Thắng
TO TOP
SEARCH