CLOSE
Add to Favotite List

  Việt Tha

 • Tôi Bị Đày Bà Rá

  Tôi Bị Đày Bà Rá
  Việt Tha
  NGUYỄN VĂN CÔNG xuất bản 1949

  Non Fiction Hồi Ký / Tiểu Sử

  CHAPTERS 7 VIEWS 1051

  Còng rồi mới leo lên xe. Xe chở hàng, leo lên khó, phần hai người dính một, ông Tầy sơn-đầm bụng bự vác ma-trắc đập nhầu trên đầu, trên lưng họ. Thấy đánh anh em tôi sốt ruột quá và cũng lo đến mình. Không dè có ông quan hai ở đâu lại la lên biểu đừng đảnh chúng nó. Kế họ được lên hết. Tới phiên tôi hai tay bị còng không níu đâu được mà leo thì cũng ông Tây bụng hồi nãy cho lịnh lính trên xe nắm cái còng xách lên, còn ông thì nắm hai cái giò tôi hất lên như cu-li sở Vệ-sanh bắt chó bỏ vào xe lồng.
  «Còng kẹt tay dau quá, còn chưn va vào thùng xe trầy trụa rướm máu, tôi không cựa quậy được có cả mười phút đồng hồ...

TO TOP
SEARCH