CLOSE
Add to Favotite List

  Từ Tốc

 • Tháng Ngày Có Em

  Tháng Ngày Có Em
  Từ Tốc
   

  Trung Hoa Tình Cảm

  CHAPTERS 38 VIEWS 24827

  Trái đất vẫn quay. Ngày tháng vô tình trôi, bao nhiêu bồng bột nông nổi thời tuổi trẻ đã bị cuộc sống xô bồ chôn lấp. Thời cuộc rồi cũng đổi thay theo thời gian. Yêu thương, thù hậ­n, thực tế và ngộ nhậ­n lộ dần theo năm tháng. Những đứa học trò ngày cũ giờ đã điểm sương. Nhưng dĩ vãng được khơi dậ­y, lại rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm trước. Cuộc đời chỉ là mộng.

 • Tình Hé Môi Sầu
TO TOP
SEARCH