CLOSE
Add to Favotite List

  Trường An

 • Thanh Kiếm Đoạn Trường

  Thanh Kiếm Đoạn Trường
  Trường An - Tử Vi Lang dịch
   

  Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 12 VIEWS 1774

  Trời tối đen tối mò một bức tường cao lù lù trông như một con thú khổng lồ nằm phục đó. Hai cây đại thọ ở hai đấu tường thì giống như cặp sừng kỳ dị. Tiếng gió rì rào nghe như tiếng thở dài thổi rung lá cây xào xạc. Đột nhiên từ trong tiếng gió rì rầm, bổng thoáng nghe có liếng bước chân đi. Rồi hớp mắt đã thấy một bóng đen nhảy vọt tới chân bức tường cao vút đó.
  Bóng đen đó hành dộng nhẹ nhàng như ma quỉ tung hoành trong bóng đêm. Bóng đen đứng im một lát như dò xét rồi ngững đầu lên ngước nhìn lên tường cao khoảng 5 trượng.

TO TOP
SEARCH