CLOSE
Add to Favotite List

  Trọng Đạt

 • Cuộc Chiến Dưới Nhiều Khía Cạnh

  Cuộc Chiến Dưới Nhiều Khía Cạnh
  Trọng Đạt
   

  Phi Hư Cấu Sử Địa

  CHAPTERS 11 VIEWS 2625

  Cuốn biên khảo nhỏ bé này có mục đích cống hiến quí vị độc giả những kiến thức phổ thông, căn bản về cuộc chiến tranh VN trong việc tìm sự thật lịch sử, đây chỉ là một cái nhìn tổng quát về một giai đoạn lịch sử đã qua. Vì giới hạn của cuốn sách chúng tôi chỉ đề cập tới giai đoạn thứ hai của cuộc chiến này, nghĩa là từ sau Hiệp định Genève 1954 cho tới ngày miền Nam sụp đổ mất về tay Cộng Sản 30-4-1975. Sau này nếu có cơ hội và thời gian tác giả sẽ đề cập tới giai đoạn thứ nhất từ 1945-1954.
  Giai đoạn thứ hai thực sự bắt đầu từ những năm 1957, 1958 sau khi Cộng sản miền Bắc thất bại trong việc xin hiệp thương với miền Nam thời Đệ nhất Cộng hòa. Từ 1964 cuộc chiến ngày càng mở rộng nhất là từ 1965 khi Hoa Kỳ đổ quân vào miền Nam để giúp chính phủ ta chống Cộng sản xâm lăng.

TO TOP
SEARCH