CLOSE
Add to Favotite List

  Trần Tuấn Khải

 • Kiếm Châu Duyên
 • Thiên Thai Lão Hiệp

  Thiên Thai Lão Hiệp
  Trần Tuấn Khải
   

  Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

  CHAPTERS 44 VIEWS 1105

  Truyện chép một đảng võ hiệp ở Thiên-thai, đã thu dung hết thẩy các phái Không động, Côn lôn, Nga my, Võ đang, Thiếu lâm và các môn đạo giáo cao siêu, mà gây nên biết bao công việc ly kỳ vĩ đại, nổi tiếng khắp trong đời, ai nghe đến cũng phải đem lòng cảm phục.
  Ý nghĩa trong truyện rất phân minh thứ tự, không có những việc hoang đường, có thể quả quyết là : cơ mưu mầu nhiệm hơn pho Tam Quốc, chi khí­ hào hiệp hơn pho Thủy Hử­, mà kết cấu hoạt động ly kỳ hơn cả pho Hỏa Thiêu Hồng Liên Tự (tức là đốt cháy chùa Hồng liên) mà độc giả vẫn thường thưởng thức xưa nay.
  Vậ­y các bạn ưa nghe những truyện Hào hiệp anh hùng, ưa xem những ngọn côn quyền đặc sắc, ưa biết những môn học thuậ­t siêu quần và ưa nghe những dọng văn khẳng khái lâm ly, tưởng không còn bộ nào bằng bộ Thiên thai các bạn đọc qua sẽ biết giá trị và công phu của bộ truyện này.

TO TOP
SEARCH