CLOSE
Add to Favotite List

  Tracy Chevalier

 • Thiếu Nữ Đeo Hoa Tai Ngọc Trai

  Thiếu Nữ Đeo Hoa Tai Ngọc Trai
  Tracy Chevalier
   

  Truyện Dịch

  CHAPTERS 4 VIEWS 9918

  Khi Griet trở thành cô hầu gái trong gia đình hoạ sĩ Johanes Vermeer, cô nghĩ cô biết vị trí­ của mình: việc nhà, giặt giũ và trông nom sáu đứa con của ông. Nhưng khi cô đã trở thành một phần thế giới cũng như công việc của ông, sự gần gũi tăng dần giữa họ đã gây ra những căng thẳng và lừa dối trong cái gia đình vốn ngăn nắp đó và, thậ­m chí­ làm xao động cả thị trấn, khi câu chuyện lan ra ngoài...
  Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai là một tác phẩm kinh điển đương đại - một tiểu thuýêt xuất chúng về sự mất đi của sự trong trắng và cái giá của thiên tài.

TO TOP
SEARCH