CLOSE
Add to Favotite List

  Tôn Nhật Huy

 • Tìm Hiểu Chính Trị

  Tìm Hiểu Chính Trị
  Tôn Nhật Huy
   

  Phi Hư Cấu

  CHAPTERS 16 VIEWS 4335

  Từ ngày lập quốc đến nay, dân-tộc ta đã có hơn bốn ngàn năm lịch-sử. Trong khoảng thời-gia dài dằng-dặc ấy, triều-đại đã bao lần hưng-vong, giang-sơn đã bao lần đổi chủ ; cũng có lúc vô-cùng oanh-liệt, một mặt thì mở đường Nam-tiến, một mặt lại phạt Tống bình Nguyên ; cũng có thời quốc-vận suy-vong : một ngàn năm Bắc-khấu xâm-lăng, tám mươi năm thực-dân đô-hộ. Trải qua bấy nhiêu vinh-quang sỉ-nhục, bấy nhiêu biến-cố thăng-trầm, số phận người dân Việt-nam vẫn luôn luôn là kẻ bị-trị.
  Ngày 26 tháng 10 dương lịch vừa qua, nhà Chí-sỹ Ngô-Đình-Diệm đã mở cho lịch-sử dân-tộc ta một kỷ-nguyên mới : kỷ-nguyên cộng-hòa, kỷ-nguyên dân-chủ. Từ nay nhân-dân ta tự-trị lấy mình, tự cầm lấy chủ-quyền đất nước. Thật sự, cuộc Cách-mạng do Ngô Chí-Sỹ lãnh-đạo đã có phần thành-công, nhưng phần ấy mới chỉ là hòn đá đầu tiên trong nền móng của lâu-đài dân-chủ. Phong-kiến tuy đã tan rã, nhưng chưa tắt hơi, Thực-dân tuy đã thất-bại nhưng còn ngoan-cố ; Cộng-sản tuy đã dừng chân ở vỹ-tuyến 17, nhưng còn phá rối, hăm-he ; chiến-tranh tuy đã tạm ngừng, nhưng dân-tộc và Tổ-quổc còn bị chia xẻ làm hai. Để diệt những trở-lực phản tiến-bộ ấy, để tạo một xã-hội trong đó phẩm-giá con người được tôn-trọng, đời sống con người được an-vui, cần phải làm một cuộc Cách-mạng toàn-diện như Ngô Chi-Sỹ đã tuyên-bố lúc mới lên chấp-chính. Nhưng làm Cách-mạng cần phải biết chính-trị, vì chính-trị là linh hồn của Cách-mạng. Người Cách-mạng không có chính-trị, không khác gì người vượt biển không có địa-bàn, lênh-đênh trên mặt nước, phó thân cho sóng gió quay-cuồng, không biết đâu là bờ bến.

TO TOP
SEARCH