CLOSE
Add to Favotite List

  Thượng Hồng

 • Giai Thoại Về Các Tỷ Phú Sài Gòn Xưa

  Giai Thoại Về Các Tỷ Phú Sài Gòn Xưa
  Thương Hồng
   

  Phi Hư Cấu

  CHAPTERS 25 VIEWS 33765

  “Dân giàu, nước mạnh”, đó là tổng kết ngắn gọn mà hàm súc của ông cha ta xưa.
  Ngày nay, Nhà nước cũng khuyến khí­ch nhân dân làm giàu - làm giàu một cách chí­nh đáng, hợp pháp - làm giàu bằng chí­nh sức lao động sáng tạo, nhạy bén, thông minh của mình.
  “Giai thoại về các tỷ phú Sài Gòn xưa” giúp ta rút ra được nhiều bài học quý giá về cách làm giàu cũng như cách tiêu tiền sao cho hợp lý, hữu í­ch cho bản thân, gia đình và xã hội.
  Đây cũng là dịp để ta tự nhìn lại mình, nhìn lại xã hội, trong dịp Chào mừng kỷ niệm 300 năm xây dựng và phát triển Sài Gòn.

 • Hảo Hán Sài Gòn Dân Chơi Bến Nghé

  Hảo Hán Sài Gòn Dân Chơi Bến Nghé
  Thượng Hồng
   

  Phi Hư Cấu

  CHAPTERS 39 VIEWS 41979

  Nhìn lại quá khứ để bước tới tương lai là điều mà chúng ta đang làm. Những người con của đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định luôn tự hào về quá khứ mà cha ông họ đã đóng góp để hình thành một vùng đất mà sau này mãi mãi con cháu họ được thừa hưởng.
  Sài Gòn trước kia là nơi tụ hội nhiều lớp người của mọi miền đất nước, đặc biệt là lưu dân của các tỉnh miền Tây - Một thời quen gọi là Lục Tỉnh. Nhưng dù là dân xứ nào, một khi đã bén rễ với Sài Gòn thì đều có tí­nh cách "rất Sài Gòn". Tí­nh cách này hiểu nôm na là sự "chịu chơi", tí­nh khí­ hảo hán...

TO TOP
SEARCH