CLOSE
Add to Favotite List

  Thế Hùng

 • Bẽ Bàng

  Bẽ Bàng
  Thế Hùng
   

  Tậ­p Truyện Truyện Hay Tiền Chiến

  CHAPTERS 3 VIEWS 638

  Bẽ bàng tôi sống với tôi thôi.
  Tôi viết «Bẽ bàng» bằng tất cả những bẽ bàng của lòng tôi đây các bạn ạ !
  Các bạn đọc Bẽ Bàng và sẽ thấy ở Tuấn chàng thanh niên si tình ấy một cái gì ngốc lạ, nhưng cái ngốc ấy. . . Xin lỗi các bạn. . . các bạn thử­ hỏi lòng mình xem có bao giờ mình đã ngốc như thế chưa ? Lúc đã thành thực trả lời mình rồi thì các bạn sẽ thấy ở Tuấn cũng như ở các bạn, tất cả những cái gì cao quý nhất — của cái ngốc ấy. . . cái ngốc đáng thương ấy... trong lúc bẽ bàng. . .

TO TOP
SEARCH