CLOSE
Add to Favotite List

  Tế Xuyên

 • Gương Người Xưa

  Gương Người Xưa
  Tế Xuyên
  KHAI TRÍ xuất bản 1973

  Phi Hư Cấu Sử­ Địa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 15 VIEWS 12990

  Đây là vài trang hùng sử­ để tặng các bạn thanh thiếu niên.
  Tác giả sưu tầm tài liệu trong kho dã sử­ Việt Nam và trong các giai thoại về vài nhà cách mạng chân chánh, theo lời thuậ­t lại của người đương thời - mà viết ra tậ­p truyện bi hùng tráng này, bên lề lịch sử­ mong có thể là món quà tiêu khiển cho các bạn thanh thiếu niên nặng bầu nhiệt huyết vì Tổ quốc vì dân tộc.

TO TOP
SEARCH