CLOSE
Add to Favotite List

 • Các Triều Đại Việt Nam

  Các Triều Đại Việt Nam
  Quỳnh Cư - Đỗ Đức Hùng
   

  Phi Hư Cấu Sử­ Địa

  CHAPTERS 23 VIEWS 6993

  Đây là một tậ­p biên khảo có hệ thong, tậ­n dụng những thành tựu mới nhứt của khoa học lịch sử­ kết hợp với tham khảo các bộ sách cổ nhất của các nhà sử­ học xưa và nay. Các tác giả sẽ cung cấp cho bạn đọc một lịch trình phát triển kế tiếp nhau của các triều đại, các ông vua bà chúa, từ các vua Hùng đến vua Bảo Đại. Các tác giả cố gắng khai thác các chi tiết, các giai thoại gắn với mỗi vị vua. các ông hoàng bà chúa giúp bạn đọc dễ đọc, dễ nhớ.

TO TOP
SEARCH