CLOSE
Add to Favotite List

  Phương Lan

 • Anh Thư Nước Việt

  Anh Thư Nước Việt
  Phương Lan
   

  Phi Hư Cấu Sử Địa

  CHAPTERS 9 VIEWS 5003

  Trong lịch sử bốn ngàn năm liên tục đấu tranh để sinh tồn và phát triển của dân tộc Việt Nam, nữ giới đã đóng góp một phần không nhỏ với đất nước.
  Phụ nữ Việt Nam quả là những người đàn bà «ĐẢM ĐANG, THÔNG MINH ANH DŨNG và TÌNH NGHĨA".
  Ấy thế trong hiện tại, giá trị người phụ nữ bị tổn thương rất nhiều, lòng dạ người đàn bà bị nghi ngờ cũng lắm. Có lẽ trong lịch sử chưa bao giờ như bây giờ.
  Tại sao có tình trạng bi dảt như thê? Hỏi tức là trả lời :
  Thà là nín quách cho xong
  Nói bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu.

TO TOP
SEARCH