CLOSE
Add to Favotite List

  Phi Vân

 • Đồng Quê

  Đồng Quê
  Phi Vân
  ĐẤT NƯỚC xuất bản 1943

  Phi Hư Cấu Phóng Sự Truyện Hay Tiền Chiến

  CHAPTERS 11 VIEWS 36965

  íây là những bài báo. Bởi thế cách hành văn cũng như nội dung đều có tí­nh cách "nhậ­t trình". Lối văn gần như cẩu thả.
  Câu chuyện có vẻ nhất thời. Nhưng tôi cứ để nguyên cho xuất bản. Nghĩ rằng: hồi ấy tôi đã để ngòi bút chạy theo giòng ý tưỏng, dầu khéo dầu vụng, cách thuậ­t chuyện cũng được cái đặc điểm là ghi tâm trạng bài lúc viết.
  Hình ảnh những nhân vậ­t trong chuyện - những người đã cùng tôi sống chung - ngày nay đã mờ trong ký ức.
  Kể lại một quãng đời phải chăng là sống lại với ngày qua? Có lẽ thế. Nhưng tôi muốn xa hơn: Vẽ một bức trang phong tục và tậ­p quán.
  Thậ­t là quá cao vọng.
  Tự thấy còn thấp kém, nhưng tôi vẫn cố gắng. íây là những bài đầu, tôi ước mong sẽ có thể viết thêm.
  Nếu chưa hiến được độc giả những bài đúng theo nguyên tắc tôi đã tự vạch, thì xin hẹn lại ở những bài sau.

 • Dưới Đồng Sâu

  Dưới Đồng Sâu
  Phi Vân
   

  Truyện Dài

  CHAPTERS 4 VIEWS 8581

TO TOP
SEARCH