CLOSE
Add to Favotite List

  Phạm Văn Điểu

 • Thất Hiệp Ngũ Nghĩa

  Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
  Phạm Văn Điểu
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1952

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 100 VIEWS 152938

  "Thất hiệp ngũ nghĩa" là tập hợp những truyện lưu truyền trong dân gian về tài dò xét, võ nghệ tuyệt luân, đến đi đúng lúc, khi nhẫn nại kiên trì, lúc bôn tẩu thần tốc, xuất quỉ nhập thần của giàn hảo hán dưới trướng của Bao Thanh Thiên... Tuy Thất hiệp ngũ nghĩa không được liệt vào hạng sách văn chương cực hay của Trung Quốc như Thủy Hử, Tam Quốc, nhưng nó cũng có một vị trí nhất định, đặc biệt nó được rất đông người đọc từ thế hệ này sang thế hệ khác say sưa đọc. Có người cho Thất hiệp ngũ nghĩa là tiền thân của truyện kiếm hiệp Trung Hoa... Cũng là một lý... Nhưng thật ra Thất hiệp ngũ nghĩa đề cao hảo hán, đại hiệp không phải như lời bịa ra vô lối về các miếng võ, miếng chưởng sau này, mà chính là đề cao lòng khẳng khái, phóng khoáng, thích diệt ác, trừ gian, cứu người hiền đức, lương dân bị lâm vào những bước đường cùng oan uổng...

 • Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 1

  Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 1
  Phạm Văn Điều
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1958

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 12 VIEWS 845

  Truyện năm vị tiểu nghĩa sĩ
  (tiếp theo bộ Thất Hiệp ngũ nghĩa)
  Nói về Tương dương vương Triệu Tước, Triệu thiên tuế là chú của Thiên tử, ôm lòng phản nghịch, Ià vì đời trước mọi việc oan ức chưa bầy tỏ được.
  Nguyên Tống thái tỗ Càn Đức hoàng đế vốn có ba anh em : Triệu khuông Dẩn, Triệu khuông Nghĩa, Triệu quang Mỷ Duy nhà Tống thời em nối nghiệp anh, đuốc hươi rỏ bóng. Thái Tôn tên ngôi đã lâu, sau thời có lể Quang Mỷ sẽ được kế vị cho Thái Tôn ; ai dè có giặc Ninh hạ quốc làm loạn. Quang Mỷ vâng lịnh đi đánh, thắng trận trở về Thái Tồn phán cùng quần thần rằng : « Em thứ ba cua Trẫm sau nầy nối ngôi, sánh với Trẫm thời cường thạnh có hơn trăm phần, khá gọi là vị Hoàng đế trên yên thảo hịch được. »

 • Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 2

  Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 2
  Phạm Văn Điều
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1958

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 12 VIEWS 850

  Khi xữ xong các hồn quỉ nọ, bèn kêu tới hồn sống của Bảnh Khải. Ngũ lộ đô quỉ hồn liền dẫn Bành Khải lên quì trước án. Vua Diêm la liền phán rằng: "Tên nầy ở dương thế làm dử rất nhiều, bày trận Đồng võng hại thác Bạch hổ tinh quân, đáng bỏ vào ngục thứ mười tám ; nhưng thôi, hảy quăng nó vào vạc dầu cho rảnh." Bành Khải nói : "Muôn lạy xin tâu, muôn lạy xin tâu." Vua Điêm la nói : "Còn tâu bẩm gì thì nói mau đi ?" Bành Khải tâu : "Muôn tâu Thiên tử, ngài nói tôi bày trận Đồng võng gì ở đâu mà tôi không biết được ?" Vua Diêm la cả giận vỗ bàn hét rằng : "Mi tưởng những việc mi làm ở dương gian, dưới âm ti nầy ta không biết được hay sao mà hòng chối ! Mã diện ngưu đầu đâu ? Mau xô nó vào vạc dầu, đừng để nói lôi thôi nữa." Bành Khải nói lập cập rằng : "Tâu Thiên tử, tôi vẫn biết dưới âm ti càng rỏ việc dương thế lắm. Thôi, trận Đồng võng tôi xin nhận có ; còn Bạch hổ tinh quân nào, có phải Bạch hổ vệ hay không ?" Vua Diêm la nói : "Phải ! Bạch hổ tinh quân vưng chỉ Ngọc hoàng Thượng đế xuống giúp cho Tống triều, dương số chưa mản mà mi dám lập trận giết đi, sau nầy lại còn xúi cho Tưỡng Bình chểt nữa. Tội mi đáng chết đặng thường mạng cho người, cồn oan ức nỗi gì ?"

 • Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 3

  Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 3
  Phạm Văn Điều
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1958

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 11 VIEWS 574

  Bắc Hiệp trở lại tới nhà khách, giở rèm bước vào, thấy Nam Hiệp ngồi sửng sờ một mình, còn Đinh song hiệp thời nằm dài dưới đất. Bắc Hiệp thất kinh hỏi rằng : "Đinh nhị đệ sao lại nằm như vậy hở Triễn đệ ?" Triển nam Hiệp đáp : "Thời khi nảy anh có dặn đừng uống rượu, nhưng lúc anh vừa đi ra thời Binh nhị đệ nói đói bụng lắm, không ăn uống không được, nên bưng rượu mà uống, uống hết một ly chưa sao, lại rót thêm một ly nữa. Ai dè uống tới ly thứ nhì thôi liền ngã phịch xuống đất nằm mê man nảy giờ. Báo hại tôi không dám lìa ra một bước. À, còn anh đi dọ thám thế nào ?" Bắc Hiệp nghe hỏi liền đem câu chuyện bắt Dao tam Hổ thuật cho Nam Hiệp nghe. Nam Hiệp nói : "Á ! Ai có dè như vậy. Bây giờ biết người con gái đó ở đâu mà kiếm." Bắc Hiệp nói: "Chưa vội gì việc đó. Bây hãy cứu tỉnh nhị đệ, lo bắt hòa thượng tàn ác này rồi sẽ hay." Nói đoạn rót một chén trà nguội, cạy miệng Binh song hiệp mà đổ. Giây lát Song Hiệp mở mắt, ói một hồi, rồi hỏi Bắc Hiệp dò thám được điều gì. Bắc Hiệp thuật việc bắt Dao tam Hổ cho nghe. Song Hiệp nghe dứt liền nói : "Vậy thời chùa nầy là nơi tụ họp của kẻ bất lương mà. Chúng ta phải lo trừ nó mới được."

 • Tục Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 1

  Tục Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 1
  Phạm Văn Điều
   

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 11 VIEWS 501

  Nói về Hắc yêu hồ Trí Hóa cùng Tiểu gia cát Trẫm trọng Nguyên lén bàn luận với nhau có ý muốn qua vương phu mà trộm minh đơn (tờ thề) nên lén lỏn về phòng thay đồ đi đêm, đeo khí giới, nhắm vương phũ mà đi tới. Hai người đi tới phủ, thẳng lên lầu Xung tiêu. Trẫm trọng Nguyên coi chừng cho Trí Hóa lấy minh đơn ; chính lúc nằm trên khám thờ, thì nghe trên đầu có tiếng động, rồi sa xuống một lưỡi trát đao dáng Nguyệt nha. Lúc ấy không thể nào tránh né cho khỏi nên Trí Hóa chỉ nhắm mắt chờ cho lưỡi dao chặt thân mình làm hai mà thôi. Đương lúc muôn thác một sống ấy, chỉ có nghe đao chém rẽng một tiếng, Trí Hóa tưởng đâu xương sống đã rời rạc rồi, bèn mỡ mắt ra xem thời ở lưng không biết đau đơn gì, chỉ thấy mình bị đè cứng không chuyễn động được.

 • Tục Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 2

  Tục Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 2
  Phạm Văn Điều
   

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 11 VIEWS 611

  Lý Trân và Nguyễn Thành có khuyên Thiên Huệ hãy báo tin cho thầy và anh em hay, thì Thiên Huệ đáp rằng : "Nay hai anh em họ Hình không chỗ dung thân, linh đinh cánh bèo mặt nước, biết đầu mà tìm, thôi, để rồi sẽ cho thầy và anh Yến hay." Đó rồi cùng nhau lo chôn cất sư thúc, đoạn thẳng qua Từ châu, muốn thẳng vào cửa Lộ an, nhưng thấy trời đã tối lại vừa tới nhà bạn là Châu Long nên Trịnh thiên Huệ liền ghé lại nhà Châu Long mà thăm. Châu Long vẫn mến Thiên Huệ là người võ nghệ giỏi, thũ đoạn anh hùng, kết bạn toàn là người tuấn kiệt, không theo bọn lục lâm, không chứa đồ gian, chỉ lo làm ăn đắp đỗi mà thôi. Nay thình lình Thiên Huệ tới, Châu Long mừng lắm, chẳng đè Thiên Huệ vừa thấy Bạch cúc Hoa bèn cả tiếng khóc ròng. Bạch cúc Hoa thất kinh, hỏi ra mới hay là sư thúc đã chết, bèn rơi lụy đầm đề. Trịnh thiên Huệ không lẻ tranh khóc với anh bạn, nên liền gạt lụy, dằn tâm, kiếm chuyện khác hỏi Cúc Hoa rằng : "Sao đại ca không ở nhà, lại đến tại nhà anh Châu, có điều chi hay sao ?" Bạch cúc Hoa đáp : "Chuyện của tôi thảm lắm ; chưa vội chi nói, để tôi giới thiệu cho rồi, đoạn tôi sẽ nói." Bạch cúc Hoa nói dứt Iời, giới thiệu từ người cho Trịnh thiên Huệ chào hỏi.

 • Tục Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 3

  Tục Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 3
  Phạm Văn Điều
   

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 11 VIEWS 2904

  Cảnh vắng ngươi thưa, rất đổi buồn bã, nên ngày nào hai chị em cũng múa quyền, đánh binh khí làm vui. Ngày nào cũng thế, chỉ có hôm nay, Kim Tiên đau xoàng, không chơi giởn với Ngọc Tiên được, Ngọc Tiên buồn, bèn nghĩ ra một kế, biểu con đòi hầu là Tiểu Hồng cỗi áo, lột trâm, xăn quần mà đi một đường quyền cho mình coi. Tiểu Hông nói : «Tôi đâu có học tập chi mà cô biểu múa quyền.» Ngọc Tiên nói : «Thì cứ múa đi, rồi ta dạy cho mà !» Tiểu Hồng nói: «Sợ coi không được rồi cô giận cô đánh chết.» Ngọc Tiên nói : «Đã là không biết mà còn giận gì ! Múa đi!» Tiểu Hồng nhắm thế khó từ ; cỗi áo, lột trâm, vo quần, nhảy ra múa. Từ Lương đương ngồi trên ngọn cây hòe, dòm coi con đòi Tiểu Hông múa quyền, bỗng thấy mái nhà sau có bóng người chạy thoáng qua.

 • Tục Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 4

  Tục Tiểu Ngũ Nghĩa - Cuốn 4
  Phạm Văn Điều
   

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 11 VIEWS 510

  Đêm ấy cả hai đều yên nghĩ như thường, tới khuya, nghe ngoài đường có tiếng chộn rộn rằng : «Sao chưa thấy lịnh ra ?» Ngọc Tiên nghe nói như vậy, bối rối trong trí, xúi Tiểu Tuyền đi dọ thám. Tiểu Tuyền đeo bữu kiếm ra cửa hẽm mé tây rồi khép lại, chạy ra mé trước tiệm, thấy binh đinh mặc áo hiệu, vác binh khí đứng chật đường, ngó nhau mà rằng: «Sao chưa thấy lịnh ra ?» Tiểu Tuyền bước lại hỏi : «Vì cớ nào, các cậu có biết không ?» Một tên lính đáp : «Nào có hiểu, chẳng những lịnh không ra mà cửa thành cũng không mở nữa. Theo lịnh đã ra hôm qua thì canh năm nầy sẻ hành quyết. Thế mà nay lại như vầy, không rõ là cớ gì, khó biết quá.» Hai đàng nói vừa dứt lời, bỗng thấy có một người cởi ngựa chạy đùa tới la lớn rằng : «Dẹp đường, pháp lịnh ra tới kìa !» Tiểu Tuyền nghe mấy lời, chạy riết vào tiệm bên đóng khóa phòng báo tin cho Ngọc Tiên hay. Ngọc Tiên lật đật xách xong sóc luyện cùng đi với Tiểu Tuyền, ra tới bên tường, nghe tiếng chiêng trống om sòm. Ngọc Tiên nhảy tèn tường đòm xem, thình lình té nhào xuống đất. Kỷ tiểuTuyền bay hồn mất vía.

TO TOP
SEARCH