CLOSE
Add to Favotite List

 • Kiếp Đi Ở

  Kiếp Đi Ở
  Octave Mirbeau
   

  Truyện Dịch

  CHAPTERS 16 VIEWS 8943

  Hôm nay, 14 tháng Chí­n, lúc ba giờ chiều, trời êm ả, hơi lất phất mưa, tôi đến nhậ­n việc ở một chỗ mới. Đây là chỗ làm thứ mười hai trong hai năm qua. Tất nhiên tôi không nói về những chỗ làm của những năm trước nữa, vì nhiều chuyện lắm, không sao kể được. Tôi có thể tự hào là mình đã thấy được nơi sâu thẳm các bộ mặt và những cái xấu xa của nhiều tâm hồn... Tôi đã lặn lội khắp nơi, từ nhà này đến nhà khác, từ khu rừng Boulogne đến nhà ngục Bastille; từ Đài quan sát đến Đồi Monmartre, từ Ternes đến Gobelin, chẳng đâu ở lâu, vì vậ­y mà được biết nhiều ông chủ bà chủ. Rồi lại đến chỗ này nữa. Nhiều chuyện không thể ngờ được.

TO TOP
SEARCH