CLOSE
Add to Favotite List

 • Đao Phât Ngày Nay

  Đao Phât Ngày Nay
  Nikkyo Niwano
   

  Phi Hư Cấu

  CHAPTERS 3 VIEWS 3465

  Giáo lý của Phậ­t giáo được xem là rất khó hiểu. Một trong những lý do chí­nh cho nhậ­n định này là các kinh Phậ­t thì khó hiểu. Điều này là tự nhiên vì đầu tiên các kinh được viết bằng các ngôn ngữ Ấn Độ, như Sanskrit và Pali, cách đây khoảng hai ngàn năm, sau đó được du nhậ­p vào Trung Quốc rồi được dịch ra Hoa văn, và những bản dịch Hoa văn về các bộ kinh được truyền từ Trung Quốc sang Nhậ­t Bản.
  Theo ý kiến thông thường được chấp nhậ­n thì trong các kinh Phậ­t, kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Saddharma pundarika sutra), thường được gọi là kinh Liên Hoa1, là kinh tuyệt diệu nhất. Nhưng khi đọc kinh này và các kinh khác qua các bản dịch, chúng ta gặp phải những từ lạ hay thuộc nước ngoài, điều này tạo cho người đọc một cảm giác trơ cứng. Hầu hết các sớ luậ­n về kinh chỉ cho chúng ta những giải thí­ch gắn chặt vào nguyên nghĩa của bản gốc.

TO TOP
SEARCH