CLOSE
Add to Favotite List

 • Quân Vương

  Quân Vương
  Niccolo Machiavelli
   

  Phi Hư Cấu

  CHAPTERS 26 VIEWS 52051

  Quân Vương chủ yếu nói về thuậ­t trị nước và thuậ­t hưng quốc, là cẩm nang để nhà cầm quyền củng cố địa vị, quyền lực với vấn đề trung tâm là bàn về thủ thuậ­t chí­nh trị. Đây là cuốn sách kinh điển, chuyên luậ­n bàn về nhà nước, phẩm chất và các thủ thuậ­t chí­nh trị của những người đứng đầu nhà nước. Có thể nói, Quân Vương là tác phẩm đầu tiên đặt nền tảng cho ngành chí­nh trị học hiện đại.

TO TOP
SEARCH