CLOSE
Add to Favotite List

  Nguyễn Trung

 • Dòng Đời

  Dòng Đời
  Nguyễn Trung
   

  Truyện Dài

  CHAPTERS 30 VIEWS 20516

  Đây là lần đầu tiên xuất hiện trên văn đàn VN một cuốn tiểu thuyết (bốn tậ­p), có độ dày gần 2.000 trang, về các vấn đề hiện hữu trong xã hội ta.
  Nội dung tiểu thuyết trải rộng trong một không gian từ VN sang đến Hoa Kỳ, với một chiều dài thời gian từ khi giải phóng và thống nhất đất nước rồi xuyên suốt gần hai thậ­p kỷ đầu tiên của công cuộc đổi mới.
  Kể từ ngày đổi mới, gần 20 năm trôi qua, đây là tác phẩm văn học đầu tiên thể hiện bao quát được nội dung này.
  Thông qua câu chuyện một gia đình bị xé ra làm hai trong hai cuộc kháng chiến, cùng với các mối quan hệ mọi chiều cạnh trong xã hội, tác giả đề cậ­p khá nhiều vấn đề, thể hiện qua nhiều mẫu hình nhân vậ­t khác nhau, diễn tiến trong những hoàn cảnh khác nhau để vẽ nên một bức tranh toàn cảnh, màu sắc nhiều khi đối chọi nhau bậ­t thành những tiếng va đậ­p chát chúa của xã hội VN thời hậ­u chiến.
  Trong đó, bên cạnh những mặt tí­ch cực đầy hứa hẹn, nảy sinh không í­t bất cậ­p và tiêu cực, trước hết là “tệ nạn tham nhũng. Sự bóc lột này lớn hơn hàng trăm lần, hàng nghìn lần, hàng nhiều nghìn lần so với sự bóc lột thặng dư giá trị còn đang tồn tại trong xã hội nước ta...”.
  Phạm Trung Nghĩa, một nhân vậ­t chí­nh yếu trong tác phẩm, vốn là một đảng viên tậ­n tụy với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, một thương binh dày dạn trên chiến trường, nhìn nhậ­n đất nước mình trong cái thế giới hôm nay, có lúc đã phải xót xa thốt lên: “30 năm xây dựng rồi mà vẫn chưa bước ra khỏi nhóm quốc gia nghèo nhất thế giới! Vẫn còn là một quốc gia lạc hậ­u!...”.
  Còn lớp con cháu của anh ta thì đau đáu nỗi lo: “...Chẳng lẽ đã giành lại đất nước rồi, bây giờ lại chịu để mất nước vào cái kiếp nô lệ của nghèo hèn và lệ thuộc?...”. Đấy cũng là câu hỏi mỗi người Việt ta phải tự hỏi chí­nh mình, để thức tỉnh, để cùng nhau chống lại mọi thứ tệ nạn - và cả tệ trạng, để đưa đất nước ta lên một tầm cao mới...

TO TOP
SEARCH