CLOSE
Add to Favotite List

  Nguyễn Đỗ Mục

 • Tục Tái Sanh Duyên

  Tục Tái Sanh Duyên
  Nguyễn Đỗ Mục
   

  Trung Hoa

  CHAPTERS 16 VIEWS 37776

  Vua Thành Tôn nhà Nguyên lên ngôi làm vua, thiên hạ thái bình, quan tả thừa tướng là Lương Giám tạ thế, con là Lương Trấn Lân thăng chức long đồ các.Con Doãn Thượng Khanh là Doãn Chí­ thi đỗ đã lâu, bây giờ đang lĩnh chức tri phủ Giang Lăng. Vệ Hoán cáo lão hồi hưu, Vệ Võng Bưu về nhà để phụng dưỡng. Hùng Hiệu có người con gái là nàng Bội Ngọc được lậ­p làm Thái Tử­ Nguyên Phi, còn hai con trai là Hùng Khởi Phượng 1 và Hùng Khởi Thần 2 . Hùng Hiệu tự sỉ mình là một nhà con tướng, mới cho hai con trai đều theo học nghề văn. Hùng Khởi Phượng đến năm mười tám tuổi, thi đỗ trạnh nguyên, sau kết duyên với con gái Lương Trấn Lân là Cẩm Hà.

TO TOP
SEARCH