CLOSE
Add to Favotite List

  Nguyễn Trọng Thuậ­t

 • Quả Dưa Đỏ

  Quả Dưa Đỏ
  Nguyễn Trọng Thuậ­t
   

  Truyện Dài Phiêu Lưu Truyện Hay Tiền Chiến

  CHAPTERS 3 VIEWS 3514

  Truyện Quả Dưa Đỏ này nhân ở một bài trong mười bài sử­ ký đời Hùng triều để lại. Nước ta từ khi thuộc về nước Tàu, bị một cái văn minh độc tôn tràn lấp đi, mà bao nhiêu điển cố của tổ tiên đề tạo, hoặc đã có văn tự riêng ghi chép, hoặc còn truyền bằng bia miệng, đều quên nhãng đi mất cả. Đến lúc hán học đã phổ cậ­p rồi, quốc dân chỉ còn nhớ truyền khẩu với nhau được mươi truyện. Kẻ có lòng hoài cổ mới đem chữ hán mà chép lại. - tương truyền là ông Trần Thế Pháp. - nhưng thấy truyện nào cũng có cái nghĩa thần dị, bèn hợp với những truyện truyền kỳ đời sau mà tổng danh là Lĩnh nam trí­ch quái. Nhưng cũng nhờ có sách ấy mà quốc dân ta mới còn mơ màng được đôi chút công đức triệu bồi của tổ tiên.

TO TOP
SEARCH