CLOSE
Add to Favotite List

  Nguyễn Huy Tưởng

 • Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng

  Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng
  Nguyễn Huy Tưởng
   

  Truyện Dài Dã Sử

  CHAPTERS 18 VIEWS 7464

  Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng kể về người anh hùng 16 tuổi Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, gặp buổi rợ Mông Nguyên sang cướp nước Nam, đã chiêu mộ sáu trăm người, kết làm anh em, đánh giặc. Chỉ với trăm trang in, Nguyễn Huy Tưởng đã vẽ nên bức tranh rộng mở về cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai với hội nghị của vua tôi nhà Trần ở bến Bình Than quyết định đánh hay hàng, đến trận Hàm Tử Quan do đích thân Trần Hưng Đạo điều binh khiển tướng. Với góc nhìn của người viết dã sử, Nguyễn Huy Tưởng đã “cho” Trần Quốc Toản xuống bến Bình Than xin chủ chiến, và được ban trái cam và chàng đã bóp nát lúc nào không biết...

TO TOP
SEARCH