CLOSE
Add to Favotite List

  Nguyễn Duy Cung

 • Đời Y Sĩ Trong Cuộc Chiến Tương Tàn

  Đời Y Sĩ Trong Cuộc Chiến Tương Tàn
  Nguyễn Duy Cung
   

  Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử

  CHAPTERS 82 VIEWS 10236

  Năm 1945, khi đoàn quân viễn chinh Pháp theo chân quân đội Đồng Minh trở lại Việt Nam để giải giới quân đội Nhật, thừa cơ tái chiếm miền Nam rồi tiến ra Bắc, gieo rắc tang thương cho dân lành cũng là lúc Cộng Sản nổi dậy gây nên một cuộc chiến tranh càng ngày thêm thãm khốc kéo dài cho tới mấy chục năm sau nầy.
  Vào một đêm khuya, cả làng tôi giật mình thức giấc vì những tiếng trống hãi hùng theo nhịp quân hành từ xa vọng lại, hòa lẫn với tiếng gió hú từng cơn trên cánh đồng lúa mênh mông.
  Dân chúng hoảng loạn nhốn nháo báo tin dữ cho nhau: "Cộng sản đã tới đầu làng Hoà Khánh, sắp sửa về đây rồi bà con ơi. Lo mà chạy giặc!"

TO TOP
SEARCH