CLOSE
Add to Favotite List

 • Nhà Ai

  Nhà Ai
  Nguyễn Đức Chính
   

  Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

  CHAPTERS 6 READ 2657

  ÔNG ký Thảo, hai tay chắp sau lưng, vừa đi vừa suy nghĩ, lúc ấy là một chiều chủ nhật. Chỉ có buổi chiều chủ nhật, ông mới rảnh rang đôi chút đi bách bộ trên con đường vắng này, dưới hai hàng soan tây thưa lá hở ra từng mảnh trời xanh.
  Buổi sáng nay ông vẫn ra sở với ba bạn đồng sự. Nhà Nông Phố, dạo ngày mùa, người trả nợ nhiều không lúc nào ngớt. Ông Chánh sở lại là người chăm chỉ.
  Không phải chỉ buổi sáng nay, từ mấy tuần rồi, và chẳng biết đến bao giờ nữa, buổi sáng chủ nhật thế là mất đứt. Tuy nhiên cả bốn ông ký cũng chẳng ai kêu ca.
  Một lần, ông Chánh đã giảng giải cho cả mấy ông ký: việc không phải là việc riêng của ông, ông cũng chỉ là người đi làm công cuối tháng lĩnh lương, nhưng công việc sở nhiều thì phải góp sức, thêm giờ làm cho hết chứ, cho xong bổn phận chứ. - Vả lại trong khi các anh làm việc tôi có chơi đâu!
  Cả bốn ông ký - Phương, Tạo, Thu, Thảo - cùng cho là có lý, chỉ phàn nàn riêng với nhau:
  - Tây ‘‘họ’’ chăm thật!
  Riêng ông Thảo, đi làm buổi sáng chủ nhật cũng chẳng là cực hình gì. Không cũng đến tổ tôm cho hết ngày.

TO TOP
SEARCH