CLOSE
Add to Favotite List

  Nam Dương Tẩu

 • Mai Khôi Sứ Giả

  Mai Khôi Sứ Giả
  Nam Dương Tẩu
  QUYỀN SỐNG xuất bản 1964

  Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 74 VIEWS 36581

  Mồ Mai Khôi nơi khe Kim Cốc với hàng chữ trên bia : nguyện thiên hạ hữu tình nhân giai thành quyến thuộc " là nơi mà mọi người trong võ lâm đến để cầu "Mai Khôi nguyện lực". Nguyện lực ấy có phải lúc nào cũng thành hiện thực không khi mà có người phải lâm vào cảnh "hoa tàn nguyệt khuyết" khi người yêu phản bội ?

TO TOP
SEARCH