CLOSE
Add to Favotite List

  Minh Võ

 • Tâm Sự Nước Non 1 - Ai Giết Hồ Chí Minh

  Tâm Sự Nước Non 1 - Ai Giết Hồ Chí Minh
  Minh Võ
   

  Phi Hư Cấu Sử Địa

  CHAPTERS 13 VIEWS 23050

  Từ ngày toàn quốc đặt dưới sự thống trị của cộng sản, người dân trong nước đã quen với một số từ Việt cộng dùng mà trước kia miền Nam không có. Vi dụ: máy bay lên thẳng (thay vì trực thăng), máy vi tính (thay vì máy điện toán), xưởng đẻ (thay vì nhà hộ sinh), hội chữ thập đỏ (thay vì hội hồng thập tự), thành phố Hồ Chí Minh (thay vì Saigon) v.v… Trong số những từ mới này có một số người miền Nam không chấp nhận và cứ dùng những từ cũ. Riết rồi những người từ Bắc vào cũng bỏ những từ nghe khó coi để bắt chước dùng theo người miền Nam.
  Ở đây chúng tôi chỉ xin nói về mấy từ ngữ chuyên môn thuộc phạm vi chính trị và chiến tranh, được dùng trong tập sách này mà thôi.

 • Tâm Sự Nước Non 2 - Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm Và Cuộc Chiến Quốc - Cộng

  Tâm Sự Nước Non 2 - Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm Và Cuộc Chiến Quốc - Cộng
  Minh Võ
   

  Phi Hư Cấu Sử Địa

  CHAPTERS 23 VIEWS 23521

  Người Quốc Gia chúng ta ngay từ đầu đã không biết Hồ Chí Minh là Cộng Sản nên đã giúp đỡ, chứa chấp, nâng đỡ giải cưú ông ta khi còn ở Hoa Nam. Về sau vì không biết ông ta là Cộng Sản, nên những trí thức hàng đầu trong nước đã đi theo, ủng hộ, ca ngợi ông ta như là một anh hùng, một lãnh tụ yêu nước, có công trong công việc giải phóng dân tộc. Không cần nhắc tới những Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Trịnh Đình Thảo, Nguyễn Xiển, Dương Đức Hiền v.v.. mà ngay như kỹ sư Hoàng Văn Chí, người đã kết án nặng nề Hồ Chí Minh như tội phạm trong Cải Cách Ruộng Đất; tác phẩm Từ Thực Dân Đến Cộng Sản của ông là một trong mấy cuốn đầu tiên được người Quốc Gia tham chiếu để lên án Hồ Chí Minh. Vậy mà ngay trong cuốn sách đó Hoàng Vãn Chí cũng đã gọi Hồ Chí Minh là anh hùng “vì đã làm được việc mà các đảng phái và nhân sĩ yêu nước không làm được là đánh đuổi được thực dân Pháp. ”
  Rồi Tiến Sĩ Nguyễn Khắc Huyên, tác giả cuốn sách đầu tiên bằng Anh ngữ do người Quốc Gia viết về Hồ Chí Minh, sách này về sau được từ điển Bách Khoa Americana tham khảo và trưng dẫn, cũng viết rằng “Hồ Chí Minh… đồng thời cũng là nhà ái quốc lớn, mà sự dấn thân cho Cộng Sản không làm lu mờ lòng thiết tha yêu tổ quốc, “ở một chỗ khác ông còn gọi HCM là “an ardent nationalist”(nhà ái quốc nồng nàn, hay người theo chủ nghĩa dân tộc nhiệt tình).

TO TOP
SEARCH