CLOSE
Add to Favotite List

  Maurice Ellabert

 • Kẻ Gây Hấn

  Kẻ Gây Hấn
  Maurice Ellabert - Bồ Giang dịch
   

  Truyện Dịch Phiêu Lưu VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 20 VIEWS 2254

  Để giúp Quý Bạn thuộc mọi giới công tư chức, quân nhân, sinh viên và học sinh một vài giờ giải trí­ đầy những bất ngờ vừa kinh hoàng vừa lý thú, chúng tôi xin gử­i đến Quý Bạn Tủ Sách Bồ Giang mà tác phẩm đâu tiên là "Kẻ Gây Hấn" của Maurice Ellabert, tác phẩm đã đoạt Giải Thưởng Tiểu Thuyết Phiêu Lưu Hay Nhất Năm 1967 tại Pháp.

TO TOP
SEARCH