CLOSE
Add to Favotite List

  Lê Thanh

 • Văn Nhân Thi Nhân Việt Nam Hiện Đại - Tú Mỡ

  Văn Nhân Thi Nhân Việt Nam Hiện Đại - Tú Mỡ
  Lê Thanh
   

  Phi Hư Cấu Văn Học

  CHAPTERS 7 VIEWS 391

  Tú Mỡ ở một biệt thự trên con đường láng cách Hànội sáu bảy cây số, một biệt thự nhỏ được chu nhân làm đỏm cho bằng sự chăm nom tỉ mỉ hơn là bằng những sự phô bày lòe loẹt.
  Mấy gian nhà gạch cao ráo thừa ánh sáng, xung quanh đủ cảc thứ cây cối...
  Chúng tôi qua ngưỡng cổng còn đang hỏi thăm thì thi sĩ ở trong vườn đã vòng theo trái mà ra tiếp chúng tôi.
  Ông mời chúng tôi vào, đi thay bộ cánh làm vườn gom cỏ cối áo ngắn giắt trong quần, một cái quần ống nhét trong đôi nịt. Nếu ông cứ để bộ cảnh ấy tiếp chúng tôi có lẽ lý thú hơn...

TO TOP
SEARCH