CLOSE
Add to Favotite List

  Laslo Havas

 • Hitler Cuộc Mưu Sát Các Lãnh Tụ Đồng Minh

  Hitler Cuộc Mưu Sát Các Lãnh Tụ Đồng Minh
  Laslo Havas - Lê Thị Duyên dịch
   

  Truyện Dịch Sử Địa

  CHAPTERS 13 VIEWS 923

  Chuyện gì vậy ? Đó là vấn đề chiến thắng trận Đệ II Thế chiến :
  - Chỉ cần cho tôi 50 người. Năm mươi, chớ không phải là 5 triệu, cũng không phải là 500 ngàn. Năm mươi người và trong một tuần lễ, mọi chuyện sẽ được thu xếp xong.
  Joseph Schnabel, đã quá quen với các cơn giận điên cuồng của ông thầy mình. Ông Sturmbannfuhrer Rudolf von Holten Pflug không thích trình bày ý tưởng của mình trong lớp học. Ông thích thỉnh thoảng kéo một vài tên học trò cưng ra xa để giải thích bằng cách nào ông ta có thể thắng trận trong một thời gian không đáng kể, nếu người ta để cho ông làm.

TO TOP
SEARCH